Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

21.08.2014.

Dana 7.8. ove godine stupio je na snagu još jedan važan zakon, Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Narodne novine 93/14).

Kako se radi o Zakonu koji je bitan za sve one koji u svojim kompanijama imaju sindikate i kolektivno pregovaraju, u prilogu vam dostavljamo pregled izmjena radi jednostavnije snalaženja.

Link na Zakon; http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1875.html

Pregled važnijih izmjena Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata nalazi se na stranicama HUP-a rezerviranima samo za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice