Zakon o prostornom uređenju i gradnji i Zakon o rudarstvu teme sjednice Izvršnog odbora dalmatinske podružnice

07.12.2012.

7. prosinca 2012. god., u prostorijama regionalnog ureda Split održana sjednica Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija čije su teme bile Izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Zakon o rudarstvu
7. prosinca 2012. god., u prostorijama regionalnog ureda Split održana sjednica Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija čije su teme bile Izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Zakon o rudarstvu.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokrenulo je postupak izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Zakonskim rješenjima koja će zamijeniti postojeći Zakon uredit će se područje prostornog uređenja, gradnje i postupanja građevinske inspekcije.
Ministarstvo je pozvalo svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u kreiranje zakonskih rješenja i dostavi svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja. S obzirom da spomenuti Zakon utječe na poslovanje mnogih poslovnih subjekta i članova HUP-a, na ovoj sjednici je raspravljano Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ali i o Zakonu o rudarstvu.

Član Izvršnog odbora Podružnice, predsjednik uprave tvrtke Cemex d.d. Trpimir Renić prezentirao je manjkavosti predmetnih zakona i pojasnio prisutnima na koji način se to odražava na poslovanje industrije. U okviru svoje prezentacije Renić je izložio i prijedloge izmjena koje bi trebale omogućiti lakše poslovanje te više sigurnosti industrijskom sektoru. Tako su neki od prijedloga vezani za Zakon o prostornom uređenju i gradnji bili da treba pojednostavniti proceduru sanacije napuštenih kamenoloma, pojasniti odredbe o ZOP-u te uključiti odredbe o zatečenom stanju u prostoru sukladno ishođenom mišljenju ministarstva, definirati održivo korištenje mineralnih sirovina uzimajući u obzir rješenja i postupke provedene od strane MINIGO itd.. Kad je riječ o Zakonu o rudarstvu istaknuta je nemogućnost pokretanja postupka koncesioniranja za nova polja ukoliko se već ne nalaze u prostorno-planskoj dokumentaciji ali i rigorozna ograničenja za postojeće koncesionare vezana uz, primjerice, planirani prekid proizvodnje unutar eksploatacijskog polja i druge poteškoće. Na sjednici je dogovoreno kako će se aktivnosti oko očitovanja na ove zakone koordinirati sa ostalim granskim udrugama u HUP-u.
vrh stranice
vrh stranice