Zakon o minimalnoj plaći

04.02.2013.

Trenutno je u saborskoj proceduri novi Zakon o minimalnoj plaći.

Novim zakonom Vlada RH je minimalnu plaću definirala isključivo kao socijalno zaštitni instrument, te je propisala da će kao relevantne statističke podatke za utvrđenje početne razina minimalne plaće uzeti u obzir; podaci o mjesečnom pragu rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo u 2011. godini, broj članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, omjer ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broj aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj te promjena prosječnog indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu.

Uz primjenu opisanih kriterija i načina izračuna, a prema raspoloživim podacima iznos minimalne plaće za razdoblje od stupanja na snagu Uredbe iz čl. 6. Zakona do 31. prosinca 2013. godine iznosio bi 2.984,78 kuna.

Iznos minimalne plaće u 2014. i svakoj narednoj godini Uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad, najkasnije do donošenja Državnog proračuna za narednu godinu. Ministar nadležan za rad prijedlog će dati nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, međutim to zapravo znači da ministar samostalno donosi odluku, a prethodne konzultacije sa socijalnim partnerima i njihovo stajalište može i ne mora uvažiti.

Propisana je iznimka, pa se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog Uredbom, ali tako ugovorena minimalna plaća ne smije biti manja od devedeset pet posto propisanog iznosa, što bi značilo da u 2013. godini ne može biti niža od 2.835,00 kn - što je 21 kn više nego sad.

Pri tome Zakon nije definirao razinu kolektivnog ugovora, što znači da se takva iznimka može propisati kako granskim, tako i kućnim kolektivnim ugovorom. Isto tako, s obzirom da se prema mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ne može favorizirati pojedina djelatnost odnosno sektor, ovaj Zakon ne ograničava mogućnost smanjenja minimalne plaće samo na određene sektore već je ta mogućnost svima na raspolaganju.

Zakon je trenutno u saborskoj proceduri, HUP je uputio dopis predjsedniku Sabora RH, svim saborskim odborima isvim klubovima zastupnika, kojim traži odgodu donošenja ovog Zakona, te amandaman vezan za radnike na normi. Predsjednik Sabora RH uputio je Zakon na raspravu na Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Tekst Zakona te očitovanja HUP-a možete naći putem prijave na dijelu web stranice rezerviranom za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice