Webinar: Uvođenje eura

05.09.2022.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, a osobito kako uskladiti svoje poslovanje s promjenama, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s članom Vision Compliance d.o.o. organizirao je  webinar na temu: „Uvođenje eura“ koji se održao 05. rujna 2022.godine.

Predviđeno je da 1.1.2023. godine euro postaje jedina službena valuta u RH, a 5.9. započinje dvojno iskazivanje cijena. Trgovci moraju uz sve iskazane cijene u kunama iskazati i cijenu u eurima, preračunatu prema tečaju službeno objavljenom u Odluci o uvođenju eura.

Cijene treba iskazati uz proizvod ili na prodajnom mjestu, na računu, a treba paralelno i voditi računa o formiranju cijena, pogotovo s obzirom na aktualna poskupljenja te s obzirom na nova pravila o prikazivanju cijena koja se odnose i na Internet trgovinu.

Naime, od 28.5.2022. godine trgovci tijekom tzv. posebnih oblika prodaje (akcija, sezonsko sniženje, drugi popusti i pogodnosti) moraju istaknuti aktualnu (sniženu) cijenu i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja tog posebnog oblika prodaje. Pritom se kao najniža cijena uzima ona koja je doista bila najniža, bilo redovna ili neka prethodno snižena. Redovna cijena se može prikazati jedino ako je ujedno i najniža cijena u prethodnih 30 dana.

Potrebno je razmotriti što to znači za prodaju i koje sve iznose treba prikazati s obzirom na cijenu u eurima.

Sve to i još puno korisnih praktičnih informacija polaznici su mogli saznati na webinaru, koja je održala Hana Štrkonjić, zasigurno jedna od najiskusnijih pravnica s višegodišnjim iskustvom u radu s inspekcijom, sudovima i sa poduzetnicima

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice