Vodič za poduzetnike - temeljna pravila i ograničenja tržišnog natjecanja

10.07.2014.

Praksa provođenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u Hrvatskoj je pokazala da, unatoč tome što je riječ o prisilnim propisima, do njihove povrede vrlo često dolazi zbog neznanja zaposlenika i njihove neupućenosti u propise.
Kako bi mogli prepoznati situacije u kojima se mogu povrijediti propisi iz područja zaštite tržišnog natjecanja zaposlenike je potrebno educirati. Edukacija uključuje i edukaciju rukovoditelja na svim razinama budući da oni moraju preuzeti potpunu odgovornost za vlastito, ali i postupanje njihovih zaposlenika u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Educirani rukovoditelji i zaposlenici ključni su preduvjet u izbjegavanju potencijalno opasnih situacija odnosno u postizanju usklađenosti vlastitog i postupanja zaposlenika kojima rukovode s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
Veliki poduzetnici, osobito oni koji posluju na više različitih tržišta, uglavnom imaju i provode neki oblik programa u svrhu usklađenosti njihova postupanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno imaju svoj interni „kodeks ponašanja“. Kod srednjih i malih poduzetnika takav je pristup uglavnom rijetkost i to najčešće zbog nedostatka financijskih i kadrovskih resursa.
S ciljem pomoći svim poduzetnicima, kako velikima, a osobito srednjima i malima, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je priredila praktične upute za pomoć pri izradi i provođenju programa usklađenosti poslovanja poduzetnika s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Upute je moguće prilagoditi poslovanju svakog poduzetnika neovisno o djelatnosti i tržištima na kojima posluje.

Primjerak vodiča možete pogledati ovdje:
VODIČ ZA PODUZETNIKE
vrh stranice
vrh stranice