Vlada priprema izmjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

13.03.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je 13. ožujka 2013.g. Nacrt Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa - Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je proslijeđen na mišljenje članovima.
Naime, Ministarstvo financija priprema prijedlog izmjena i dopuna predmetnog zakona, a obzirom na
obvezu potpunog usklađivanja s Direktivom 2011/7 EU koja se odnosi na rokove plaćanja i koja postaje obavezna za države članice 16.ožujka 2013, a za Republiku Hrvatsku danom pridruživanja EU.

Iako su u važećem Zakonu sadržane i odredbe o rokovima plaćanja, nužno ih je dopuniti i uskladiti s navedenom Direktivom.

Očitovanje HUP-a kao i sve daljnje aktivnosti možete pratiti stranicama rezerviranima za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice