VIJEĆE: Usvojena revidirana Direktiva o odaslanim radnicima

02.07.2018.

Vijeće je 21. 6. 2018. usvojilo revidiranu direktivu o odaslanim radnicima. 

Direktiva ima za cilj osigurati iste uvjete za odaslane radnike i one iz lokalnih tvrtki u zemlji primateljici, uz puno poštivanje principa slobodnog kretanja usluga. Hrvatska udruga poslodavaca zastupa stajalište kako će ova direktiva još više otežati položaj hrvatskih tvrtki na europskom tržištu i sniziti njihovu konkurentnost, na što smo upozoravali i tijekom davanja mišljenja i konzultacija vezanih uz revidiranje direktive. Naime, troškovi će se ovakvim prijedlogom direktive za hrvatske poduzetnike povećati u odnosu na troškove koje imaju poduzetnici koji obavljaju svoju djelatnost u  zemlji u koju se radnici upućuju.

Tekst revidirane direktive dostupan je na poveznici:

Kontekst:

Upućeni radnik zaposlenik je kojeg poslodavac šalje da na privremenoj osnovi pruža određenu uslugu u drugoj državi članici EU-a.

Konkretnije, cilj je direktive osigurati jednake uvjete za poduzeća koja upućuju radnike i lokalna poduzeća u zemlji domaćinu, zadržavši pritom načelo slobodnog kretanja usluga.

Novom se direktivom osobito predviđa sljedeće:

  • od prvog dana primjenjivat će se ista pravila o primicima od rada kao i za lokalne radnike države članice te će se pojasniti pravila o doplatcima
  • uvodi se dugoročno upućivanje: radnik će moći biti upućen dugoročno nakon 12 mjeseci, prvo s produljenjem od šest mjeseci – nakon tog razdoblja upućeni radnik podlijegat će gotovo svim aspektima radnog prava zemlje domaćina
  • povećan je broj mogućih kolektivnih ugovora
  • agencije za privremeno zapošljavanje upućenim radnicima trebaju jamčiti iste uvjete koji se primjenjuju na privremene radnike zaposlene u državi članici u kojoj se obavlja rad
  • poboljšana je suradnja u vezi s prijevarama i zlouporabama u kontekstu upućivanja.


Rok za prenošenje i datum početka primjene bit će dvije godine nakon stupanja na snagu direktive.

Za sektor međunarodnog cestovnog prijevoza odredbe ove direktive primjenjivat će se od datuma stupanja na snagu predstojećeg zakonodavstva za taj sektor.

 

Upućivanje u brojkama

  • broj upućivanja u EU-u u 2014. iznosio je 1,9 milijuna
  • u odnosu na statističke podatke za 2010. to znači da je u 2014. došlo do povećanja za više od 40 %
  • od malih i srednjih poduzeća kojima se obratila Europska komisija 30 % je navelo da postoje problemi s postojećim pravilima o upućenim radnicima, poput birokracije i naknada

 

vrh stranice
vrh stranice