Usluge za članove

Lobiranje

 • pokretanje inicijativa za rješavanje gospodarskih problema
 • zastupanje interesa članova HUP-a pred tijelima državne i lokalne vlasti te na razini međunarodnih i EU institucija
 • utjecanje na donošenje i/ili izmjenu zakona i drugih propisa kroz Saborske odbore, Upravna vijeća HZZO, HZMO, HZZZ i Gospodarsko socijalno vijeće – (GSV)
 • promicanje kvalitetnijeg zakonodavstva kroz sudjelovanje u konzultativnim procesima
 • ​sudjelovanje u konzultacijskim procesima i pružanje podrške u privlačenju sredstava EU za hrvatsko gospodarstvo
Besplatna pravne pomoć članovima na području radnih odnosa 

 • pravni savjeti (telefonskim putem, pismeno, e-mail, privatni WEB-portal…)
 • izrada pravnih akata iz područja radnog prava (ugovori, pravilnici, otkazi, odluke…)
 • zastupanje pred sudom u radnim sporovima
 • kolektivno pregovaranje sa sindikatima na razini tvrtke i grane (djelatnosti)
 • zaštita kod industrijskih akcija – štrajkova


EU Zakonodavstvo i povezane teme 

 • informiranje članica vezano uz projekte i natječaje financirane iz EU fondova
 • pružanje savjetodavnih usluga i edukacijskih aktivnosti u korištenju europskih
  fondova i programa u RH
 • sudjelovanje i praćenje donošenja propisa vezano uz EU zakonodavstvo
 • sudjelovanje u odlučivanju kroz radna tijela na razini krovnih europskih
  organizacija poslodavaca - dva europska socijalna partnera BUSINESSEUROPE i UEAPME te
  10 sektorskih EU organizacija
 • lobiranje i zastupanje interesa gospodarstva RH putem naših direktnih
  predstavnika u Europsko gospodarsko i socijalnom odboru (EGSO)


Isticanje interesa i problema sektora kroz granske udruge

 • komunikacija interesa udruge prema Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i
  drugim tijelima državne vlasti
 • promocija i zastupanje poduzetničkih interesa kroz tijela HUP-a i granskih udruga
 • pojedinačna pomoć članovima u rješavanju konkretnih problema u interesu sektora

Promocija poduzetništva i informiranje poduzetnika i javnosti o aktualnostima u hrvatskom gospodarstvu

 • tematski članci u glasilima HUP-a (web, e-bilten, Poslovni dnevnik)
 • predstavljanje uspješnih poduzetničkih priča
 • iniciranje medijskih kampanja za ukazivanje na pojedina pitanja u gospodarstvu
 • predstavljanje stavova o aktualnim gospodarskim temama kroz tiskovne
  konferencije
 • interaktivne WEB stranice
 • odnosi s tiskovnim i elektronskim medijima u zemlji i inozemstvu
Edukacija i organiziranje događanja za članove

 • okrugli stolovi o aktualnim problemima hrvatskoga gospodarstva
 • konferencije o važnim društvenim temama koji utječu na rad, konkurentnost i profitabilnost hrvatskog gospodarstva
 • Radni ručkovi s predstavnicima vlasti, gospodarstva, međunarodnih organizacija
 • Dan poduzetnika
 • konferencije, seminari i treninzi u suradnji s europskim i međunarodnim organizacijama

Poslovno povezivanje poduzetnika

 • povezivanje sa poduzetnicima (B2B, gospodarske misije, projekti, studijska putovanja)
 • član za člana – korištenja HUP društvene mreže za ponudu roba i usluga
 • povezivanje sa sektorskim udruženjima iz EU
 • sudjelovanje u državnim izaslanstvima i gospodarskim misijama u inozemstvu

Edukacija

- popusti za članice u programu usavršavanja menadžera – PUMA
- popusti za edukativne programe o primjeni zakonskih propisa


Mirenje

- izvansudsko rješavanje sporova bez administrativnih troškova za članice
vrh stranice
vrh stranice