Upute vezano uz provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

29.03.2013.

Porezna uprava donijela je dodatne Upute vezano uz provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
o Uputa za obveznike fiskalizacije koji s fiskalizacijom počinju u drugoj i trećoj fazi tj. od 01.04. i 01.07.2013.g.
o Strana valuta u blagajničkom maksimumu po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom i
o Uputa o postupanju mjenjačnica i mjenjačkih mjesta u postupku fiskalizacije mjenjačkih transakcija.

Navedene Upute možete pronaći na našim Internet stranicama rezerviranima za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice