UPUTA ZA PRIJAVU NA HZZO/HZMO

21.07.2014.

Poštovani članovi,

kako smo vas već izvijestili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) u suradnji s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) definirao je novi poslovni proces, kojim podnesena prijava na mirovinsko osiguranje, elektronskom razmjenom s HZMO-om ujedno predstavlja i prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje. U suradnji s HZZO-om šaljemo vam i daljnje upute:

Ovim novim poslovnim procesom radno aktivni osiguranici (kao što je prošle godine omogućeno svim korisnicima mirovine) neće trebati dolaziti na šaltere HZZO-a kako bi regulirali svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Prijava na mirovinsko osiguranje pri HZMO-u sadrži sve podatke potrebne za prijavu na zdravstveno osiguranje te se osnovom dostavljenih podataka od HZMO-a od 16. srpnja 2014. godine automatski provodi prijava na obvezno zdravstveno osiguranje.

HZZO svakodnevno informatički preuzima podatke o novo prijavljenim/odjavljenim radno aktivnim osobama iz HZMO-a u svoj informatički sustav te se provjerom preuzetih podatka provodi prijava/odjava na obvezno zdravstveno osiguranje.

Poslodavcima koji su od ranije evidentirani u sustavu e-Prijave, HZZO-a elektronskom poštom šalje tiskanice prijave/odjave na obvezno zdravstveno osiguranje u pdf obliku.

Ako poslodavac nije evidentiran u sustavu e-Prijave HZZO-a, može se registrirati slanjem Pristupnog lista na mail adresu prijava@hzzo.hr te će mu se tim putem dostaviti obavijest o prijavi/odjavi, odnosno prema zahtjevu i tiskanica prijava/odjava. Tiskanica Pristupni list nalazi se na web stranici HZZO-a http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno/kako-postati-korisnik-usluge .

Osigurana osoba može dobiti tiskanicu provedene i obrađene prijave/odjave dolaskom na šalter HZZO-a, a također svaka osigurana osoba prema OIB-u ili MBO-u može na stranici www.hzzo.hr provjeriti svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ako podnositelj prijave/odjave na obvezno zdravstveno osiguranje osobno podnese dokumentaciju u regionalni ured odnosno područnu službu HZZO-a, u slučaju da je u sustavu prijava/odjava već provedena, primjerak prijave/odjave bit će ovjeren i uručen podnositelju. Ako prijava/odjava nije provedena, HZZO će ju provesti na uobičajeni način.

Članovi obitelji osiguranika (djeca mlađa od 18 godina i supružnici) također se automatski prijavljuju na temelju prijave radno aktivnog nositelja ukoliko su i do sad bili njegovi članovi.
Djeca mlađa od 18 godina prijavljuju se na samostalnu osnovu osiguranja, a supružnici kao i do sad nastavljaju status člana obitelji – supružnika. U slučaju da nositelj osiguranja želi da i dijete mlađe od 18 godina i dalje bude u statusu njegovog člana obitelji u evidencijama HZZO-a, potrebno je doći na šalter regionalnog ureda odnosno područne službe HZZO-a ili putem e-prijave napraviti novu prijavu.

Za sva pitanja molimo korisnike da se obrate na mail adresu obvezno-osiguranje@hzzo.hr ili na telefon 0800 79 79.
vrh stranice
vrh stranice