Unutar HUP-a osnovana nova HUP-HCP Udruga prometa

13.09.2013.

Gospodarsko interesna udruga Hrvatski cestovni prijevoznici (HCP) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) potpisali su sporazum o suradnji kojim su objedinili resurse i zajednički pokrenuli HUP-HCP Udrugu prometa, koja će djelovati kao ujedinjena platforma za zaštitu interesa hrvatskih prijevoznika u zemlji i inozemstvu.

Nova HUP-HCP Udruga prometa kontinuirano će se zalagati za rješavanje svih ključnih problema koji opterećuju prijevozničku djelatnost, za stvaranje povoljnih uvjeta za usvajanje najboljih praksi u poslovanju prijevoznika i za razvoj u smjeru boljitka čitavog sektora. Udruga će aktivno sudjelovati u radu svih tijela i institucija koje imaju utjecaj na prometni sektor, kako onih u Hrvatskoj, tako i onih na razini Europske unije. Kako je HUP član krovnog europskog saveza poslodavačkih udruga BusinessEurope, a HCP je član europske udruge prijevoznika (UETR), ujedinjena HUP-HCP Udruga prometa imat će od samog početka rada snažnu prisutnost i utjecaj u najistaknutijim europskim interesnim udruženjima.

Osim pune institucionalne podrške, unutar HUP-a cestovni prijevoznici dobit će mogućnost pokretanja dijaloga i organiziranog pregovaranja s drugim članicama HUP-a i, na europskoj razini s članicama udruge BusinessEurope, koje neposredno i posredno utječu na njihovo poslovanje poput tvrtki iz naftnog, osiguravajućeg, bankarskog sektora, koncesionara autocesta i sl.
„Nakon ulaska u Europsku uniju jače povezivanje i aktivnija suradnja među domaćim poduzetnicima, a posebno onima iz istog sektora, dobili su dodatno na važnosti. Iako smo već godinama dobro surađivali s udrugom Hrvatski cestovni prijevoznici, ovim formalnim udruživanjem snaga dodatno ćemo pojačati naše aktivnosti u smjeru promicanja interesa svih domaćih prijevoznika. HUP kao jedina reprezentativna domaća poslodavačka udruga koja sudjeluje u tripartitnom socijalnom dijalogu, koja aktivnostima unutar Gospodarsko socijalnog vijeća, ali i drugih domaćih i tijela Europske unije sudjeluje u procesu donošenja zakonskih i regulatornih rješenja, koja je ovlaštena za kolektivno pregovaranje sa sindikatima i ima izgrađene stručne kapacitete za savjetovanje i pružanje stručne i pravne pomoći članovima privlači sve više poduzetnika i poduzetničkih udruga, što nas posebno raduje. HUP sada okuplja predstavnike svih segmenata prometa (cestovni, zračni, željeznički, pomorski, vodni te sustava veza), što nama i svim našim članovima daje dodatnu težinu i legitimitet u borbi za interese prometnog sektora“, izjavio je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.

„Iako među domaćim prijevoznicima prevladava mišljenje da su svoje poslovanje već prilagodili uvjetima na tržištu EU, istina je da će se nova pravila poslovanja uvjetovana promjenom statusa prijevoznika snažno odraziti na poslovanje svih prijevoznika u RH. Pojačana konkurencija, ali i promjene u samom načinu funkcioniranja domaćeg tržišta prijevoznih usluga kao i nužnost praćenja novih pravila i propisa koji se pripremaju na razini EU, nužnim čine jačanje naših zajedničkih kapaciteta. U HUP-u smo prepoznali središnje mjesto koje brine o interesima svih domaćih poduzetnika te smo uvjereni da će svi naši članovi osjetiti znatne koristi članstva u novoj, bolje kapacitiranoj udruzi“,
rekao je Marijan Banelli, predsjednik HCP-a.

Nova HUP-HCP Udruga prometa promicat će interese u sektoru cestovnog prometa na razini država članica EU, lobirati za dobrobit prijevoznika u sljedećem desetljeću, raditi na jačem, fleksibilnijem, konkurentnijem i održivom razvoju cestovnog prometa u kojem se naši članovi mogu pouzdano suočiti s trenutnim i budućim izazovima.

Ciljevi su jasni: stvaranje dobro održavane i potpuno integrirane prometne mreže koja se je stanju nositi s izazovima 21. stoljeća, poboljšati razine usluga, cestovne sigurnosti i konkurentnosti po povoljnim cijenama.

Da bi se postigao ovaj cilj, HUP-HCP Udruga prometa posvetit će se uklanjanju prekomjerne regulacije i administrativnih tereta, pravnoj zaštiti svojih članova u zemlji i inozemstvu, jačanju socijalnog dijaloga u cilju zaštite interesa poslodavaca i radnika, jačanju kapaciteta udruge za pružanje podrške malom i srednjem poduzetništvu, podržavanju novih tehnologije, osiguravanju održivosti i konkurentnosti, povećanju kapaciteta cestovne infrastrukture, poboljšanju usklađivanje zakonodavstva na nacionalnoj i EU razini, praćenju nepovoljnih kretanja u sektoru, sudjelovanju u razvoju strategija te mobiliziranju svih potrebnih financijskih sredstava za poboljšanje rada struke.
vrh stranice
vrh stranice