Umanjenje naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

18.05.2020.

Obavještavamo vas da je Vlada na 230.sjednici održanoj 14. svibnja 2020, između ostalog usvojila:

HUP je zadovoljan donošenjem Uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, koja u usvojenom sadržaju u najboljoj mjeri reflektira potrebe industrije u Hrvatskoj a u skladu s okvirom Direktive, na čemu je HUP radio od 2016.

Iz Uredbe izdvajamo najznačajnije:

 

 1. Uredba donosi se u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020. (Službeni list Europske unije, C 200, 28. lipnja 2014.; u daljnjem tekstu: Smjernice) s ciljem smanjenja rizika gubitka tržišne konkurentnosti poduzetništva, uslijed troškova proizašlih iz troškova plaćanja naknada za OIEiK. Naknade su imale skokovit i značajan rast 2013 /2014 – rast 700%, i 2015/2016 rast 350% čime su snažno pogođeni energetski intenzivni sektori i djelatnosti.

 

 1. Uvjeti za ostvarivanje prava na plaćanje umanjenje naknade za OIEiK su da:
 • poduzetnik mora dokazati prihvatljivost u smislu da se umanjenje troškova naknade za OIEiK provodi isključivo radi njegove konkurentnosti sukladno članku 8. ove Uredbe
 • prosječna godišnja količina potrošene električne energije poduzetnika, koji može ostvariti pravo na umanjenje visine naknade za OIEiK, ne može biti manja od 1 GWh/god u svakoj godini promatranog razdoblja
 • se poduzetnik ne smatra poduzetnikom u teškoćama sukladno važećim propisima o državnim potporama, odnosno da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • poduzetnik nema duga ili nepodmirenog duga temeljem odluke Europske komisije o nezakonitosti ili nespojivosti potpore s unutarnjim tržištem i
 • poduzetnik posluje više od jedne kalendarske godine do godine u kojoj se podnosi zahtjev iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe.

 

 1. Da bi operator tržišta električne energije mogao utvrditi prihvatljivost u smislu umanjenja troškova naknade za OIEiK, poduzetnik je dužan dokazati da se bavi djelatnošću unutar jednog od sektora iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Uredbe ili da se bavi djelatnošću iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Uredbe te da može dokazati električni intenzitet veći od 20 %.

 

 1. Ovisno o razredu energetskog intenziteta (od 5-20%) naknada može biti umanjena za 40-80% .

 

Prema Odluci visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije iznosi

 • 0,105 kn/kWh za sve krajnje kupce električne energije
 • za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, iznosi 0,021 kn/kWh, temeljem točke (197) Smjernica.
 • visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije za krajnje kupce električne energije, koji sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju imaju pravo na umanjenu naknadu, visina naknade iznosi:

Razred električnog intenziteta

Raspon električnog
intenziteta

Iznos visine
naknade

R1

od 5 % do uključivo 10 %

0,063 kn/kWh

R2

veći od 10 % do uključivo 20 %

0,042 kn/kWh

R3

veći od 20 %

0,021 kn/kWh

 

Podsjećamo na ranije zahtjeve HUP-a upućene prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike:

 • Donošenje Uredbe o kriterijima za umanjenje naknade za OIEiVUK,  
 • Smanjenje mrežarine,
 • Produženje rokova plaćanja na 90 dana i beskamatna odgoda plaćanja računa prema Hrvatskoj elektroprivredi, odnosno HEP Opskrbi i HEP ODS

Ovim putem zahvaljujemo svim članovima koji su svojim aktivnim i vrijednim angažmanom unutar HUP tijela pomogli u realizaciji ove inicijative.

vrh stranice
vrh stranice