UETR priopćenje za medije vezano za PCR testiranja vozača i Zelenih traka

16.02.2021.

EU Udruga cestovnih prijevoznika (UETR) je izdala priopćenje u vezi novih ograničenja prelaska granice Savezne Republike Njemačke, Republici Austriji.

„Novi val jednostranih restriktivnih mjera zahvaća EU i negativno utječe na djelatnost cestovnog prijevoza i prijevoznike čiji jedini grijeh je što isporučuju robu za dobrobit društva. A lanci opskrbe ozbiljno su pogođeni”, rekao je predsjednik UETR-a Julio Villaescusa. Vozači su ili zaglavljeni na cesti ili su u potrazi odgovarajućeg centra za PCR testiranje, što je također sigurnosni izazov zbog napuštanja vozila.  Tirol / Brenner je ključno područje i ove nove granične kontrole usporavaju prijevoz tereta. „Nacionalne mjere vidimo u potpunom zanemarivanju razumnih principa Zelenih traka i preporuka koje je usvojilo Vijeće EU uz nedostatak koordinacije u smislu posljedica i pristupom praćenja ”, rekao je glavni tajnik UETR-a, Marko Digioia.

UETR poziva Europsku komisiju i Parlament da poduzmu čvrste mjere i osiguraju da se principi Zelenih traka u potpunosti poštuju kao i prestanak testiranja za vozače.

Priopćenje: uetr-press-releasenew-restrictions-de-at-cz.pdf


 


Podsjećamo na komunikaciju EK o primjeni pravila za radnike u prometu:

Primjena pravila za radnike u prometu

Kako bi se osigurao kontinuirani protok prometa, Komisija predlaže da države članice poduzmu mjere za slobodno kretanje svih radnika uključenih u međunarodni promet, neovisno o vrsti prijevoza. Ponajprije bi trebalo ukinuti pravila poput ograničenja putovanja i obvezne karantene radnika u prometu koji ne pokazuju simptome. Primjerice, države članice ne bi od radnika u prometu trebale zahtijevati potvrdu liječnika da su u dobrom zdravstvenom stanju. Kako bi se osigurala sigurnost radnika u prometu, potrebne su i pojačane higijenske i operativne mjere u zračnim lukama, riječnim i morskim lukama, željezničkim postajama te drugim čvorištima kopnenog prometa. Današnja obavijest Komisije uključuje cjelovit popis preporuka za zaštitu vozača od koronavirusa (Prilog 2.). Međunarodno priznate potvrde o stručnoj osposobljenosti trebalo bi smatrati dovoljnim dokazom da je radnik djelatan u međunarodnom prometu. Ako ne postoje takve potvrde (nemaju ih svi međunarodni vozači), trebalo bi prihvaćati pismo koje je potpisao poslodavac (Prilog 3.). Sva ova načela trebala bi se primjenjivati i na državljane trećih zemalja ako su ključni u osiguravanju da se teret slobodno kreće unutar EU-a i ulazi u EU.

Kontekst:

Pandemija koronavirusa ozbiljno je narušila europski promet i mobilnost. Europski lanac opskrbe održava se putem široke mreže usluga prijevoza tereta, koje uključuju sve vrste prijevoza. Kontinuirane i neprekinute usluge kopnenog, vodnog i zračnog prijevoza tereta od ključne su važnosti za funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a i njegov učinkovit odgovor na aktualnu krizu javnog zdravlja.

Više na poveznici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_510 

 

 

vrh stranice
vrh stranice