Udruga nautičkog sektora u travnju održala 2 sjednice Izvršnog odbora

28.04.2011.

Udruga nautičkog sektora je u travnju imala niz aktivnosti vezanih za probleme u nautičkom sektoru koji obrađuje ključni dokument udruge, Memorandum nautičkog sektora. Održane su 2 sjednice Izvršnog odbora udruge na kojima je raspravljano o novom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te nezadovoljstvu članova udruge činjenicom kako većinu prijedloga Udruge nautičkog sektora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije uvažilo.

Udruga nautičkog sektora je u travnju imala niz aktivnosti vezanih za probleme u nautičkom sektoru koji obrađuje ključni dokument udruge, Memorandum nautičkog sektora. Održane su 2 sjednice Izvršnog odbora udruge na kojima je raspravljano o novom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te nezadovoljstvu članova udruge činjenicom kako većinu prijedloga Udruge nautičkog sektora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije uvažilo. Upućeni su dopisi Ministarstvu financija i ministrici Martini Dalić vezano za trošarine i prijedloge udruge za obračun PDV-a, poreze i probleme sa carinskim propisima te potpredsjedniku Vlade RH za investicije Domagoju Ivanu Miloševiću vezano za koncesije na pomorskom dobru i loše strane propisa koji koče investicije u nautičkom sektoru i turizmu. Odgovor iz Ministarstva financija sa terminom sastanka je stigao, udruga čeka odgovor Miloševića.

vrh stranice
vrh stranice