Udruga nautičkog sektora na sastanku u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture o statusu nautičkog turizma nakon ulaska u EU

24.10.2012.

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održan je sastanak Radne podskupine za pitanja koja se odnose na status nautičkog turizma nakon što Hrvatska uđe u EU. S obzirom da je u tijeku izrada nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, predstavnici ministarstva izložili su promjene koje će za nautički sektor nastupiti prilikom ulaska u EU.
Ovom prilikom raspravljalo se o važnim pitanjima za sektor: otvaranje tržišta prijevoza brodicama i jahtama između hrvatskih luka (kabotaža), uvjeti za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica (charter), dolazak i boravak stranih brodica i jahti namijenjenih športu ili rekreaciji u našim vodama, fiskalna politika RH u dijelu koji se odnosi na nautički turizam i malu brodogradnju.

Romano Pičuljan, predsjednik Udruge nautičkog sektora i Roko Vuletić, dopredsjednik udruge sudjelovat će u ime HUP-a u Radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kako bi se pronašla najbolja rješenja za nautički sektor.
vrh stranice
vrh stranice