U Splitu osnovan Klub kontrolera HUP-a

25.01.2019.

U Splitu, 24. siječnja 2018., u prostorijama HUP regionalnog ureda Split, održana je osnivačka sjednica Kluba kontrolera Hrvatske udruge poslodavaca za koji su tvrtke članice HUP-a pokazale veliko zanimanje.

Nakon uvodnog dijela u kojem je prisutne pozdravila direktorica HUP-ovog regionalnog ureda Split Vesna Ivić Šimetin te im zahvalila na odazivu i interesu za sudjelovanjem u Klubu kontrolera koji će djelovati pod okriljem HUP-a, a u okviru Udruge financijskog poslovanja, predala je riječ Frani Galzini, inicijatoru osnivanja kluba. Frane Galzina je renomirani stručnjak iz područja kontrolinga sa dugogodišnjim iskustvom  na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menadžerskog računovodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu.

Galzina je iskazao zadovoljstvo što se ovakav Klub osniva upravo pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca te na samom početku svoje prezentacije, poput najboljeg ambasadora HUP-a predstavio i temeljne principe djelovanja HUP-a. Posebno je istaknuo i činjenicu kako je HUP, promičući princip društveno odgovornog poslovanja među svojim članovima, od 2012. godine je postao sjedište UN inicijative Global Compact Hrvatska.

Ukratko je kazao par riječi o samom pojmu kontrolinga koji je upravljačka aktivnost vođena ciljevima i teži usmjeravanju svih odluka prema postizanju tih ciljeva. Napomenuo je kako kontroling mora osigurati punu transparentnost (neovisno o obliku i veličini trgovačkog društva kao ni o instituciji o kojoj se radi). Kontroleri, kao čuvari posebnih brojki i izvor istine, su partneri menadžerima. Pomažu im u radu, osiguravaju usklađenost ciljeva, kvalitetu podataka i relevantnih informacija. Moraju djelovati proaktivno.

Predložio je model djelovanja Kluba u svim regijama u kojima djeluje HUP,  u Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu te u Zagrebu.

Svrha ovakvog načina djelovanja je prije svega razvoj funkcije kontrolera, unapređenje njihovih znanja i kompetencija kao i promocija misije kontrolera. Klub svoju djelatnost treba usmjeriti i na poticanje ostvarenja sinergije partnerstva kontrolinga s menadžmentom, ali i sa funkcijama računvodstva, financija, interne kontrole i interne revizije. Cilj je i doprinijeti stvaranju dodanih vrijednosti u kompanijama i javnom sektoru, harmoniziranjem interesa poduzetnika i zaposlenika i društvene okoline. Ono što je posebno bitno je i širenje mreže profesionalnih prijateljstava.

 

Predstavio je ciljeve Kluba:

·        Razvoj i primjena standarda kontrolinga u gospodarstvu i javnom sektoru.

·        Razvoj i primjena standarda profesionalne etike kontrolera.

·        Uvođenje područja kontrolera u programske cjeline odgovarajućih predmeta ili kao cjelovitog predmeta u završne razrede srednjih škola ekonomskog i tehničkog usmjerenja, a posebno u industrijskim srednjim školama.

·        Ostvarenje partnerstva u razvoju i primjeni studijskih programa na području kontrolinga na visokoškolskim ustanovama, a pogotovo ekonomskim fakultetima i visokim školama ekonomskog usmjerenja te fakultetima i visokim školama za industrijsko inženjerstvo i strojarstvo.

 

Namjera je i razviti model i dodijeliti godišnje nagrade za najbolji kontroling u više kategorija gospodarstva i javnog sektora, vodeći računa o diferenciranju malih, srednjih i velikih tvrtki, kao i o veličini javnog sektora. Klub bi, u funkciji povećanja znanja i kompetencija, surađivao kako sa domaćim profesionalnim društvima na području naše države, tako i sa stranim kontrolerskim udruženjima. Od stranih udruženja posebno je istaknuo ICV-International Controller Verein, Munchen i IGC – International Group of Controlling, Zurich. Surađivali bi i sa drugim udruženjima iz područja financijskog poslovanja, računovodstva i revizije te industrijskog inženjerstva. U funkciji stjecanja novih znanja i stalnog usavršavanja, u planu su edukacije i izdavanje publikacija putem web-a.

 

Klub bi održavao redovite sastanke u formi okruglih stolova na kojima bi se raspravljalo o najnovijim vijestima s područja kontrolinga te ključnim vijestima s područja financijskog, menadžerskog i forenzičnog računovodstva. Teme bi trebale biti u funkciji unapređenja znanja i kompetencija kontrolera, menadžera i partnera kontrolera sa slučajevima iz prakse te uz asistenciju i znanje ostalih autoriteta, znanstvenika, poduzetnika i drugih eksperata. Ta druženja bi bila u opuštenoj, neformalnoj atmosferi. Također, dva i više klubova po regijama mogu održavati i virtualne sastanke. Umrežavati se mogu i virtualno. Pokušat će se organizirati i godišnji susret Kluba kontrolera sa svih područja naše države, na kojem bi se u formalnom dijelu dijelile nagrade za najbolji kontroling, najboljeg kontrolera te rad s područja kontrolinga, a potom bi bilo organizirano prigodno druženje.

 

Nakon što je iznesena svrha osnivanja i način djelovanja Kluba te predstavljeni glavni ciljevi, za voditelja Kluba kontrolera Hrvatske je predložen Frane Galzina, a za zamjenika voditelja Ivan Matana. Za voditelja kluba u Splitu predložena je Emanuela Jurić. Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Za  ostale regije će svaka regija izabrati svog voditelja. 

Frane Galzina kao Voditelj Kluba kontrolera Hrvatske, predstavio je program rada za narednih 12 mjeseci. U prvoj fazi  formirati će se Klubovi u svim regionalnim centrima HUP-a. Predložio je održavanje redovitih mjesečnih druženja (osim u prosincu te srpnju i kolovozu). Godišnji susret kontrolera bi se trebao održati u siječnju sljedeće godine. U fokusu bi u narednom periodu trebalo biti i izrada jedinstvenog Standarda kontrolinga u gospodarstvu i javnom sektoru, kao i izrada Standarda profesionalne etike kontrolera i najbolje prakse u primjeni kontroling funkcije. Paralelno bi trebalo djelovati na ostvarivanju suradnje sa srednjim školama ekonomskog, tehničkog i industrijskog usmjerenja, te visokim školama i fakultetima istog usmjerenja, radi uvođenja predmeta kontrolinga kao samostalne cjeline ili u okviru programskih cjelina odgovarajućih predmeta.

Osnivačkoj sjednici prisustvovao je i prof. dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju sa Ekonomskog fakulteta u Splitu koji se prisjetio svojih prvih materijala za predavanje o kontrolingu prije 15 godina. Konstatirao je da na žalost, Hrvatska nije daleko odmakla od tada i da je ovakav Klub potreban te je pohvalio inicijativu. 

vrh stranice
vrh stranice