U Splitu održana 2 okrugla stola o stanju socijalnog dijaloga u SDŽ

27.09.2018.

25. i 27. rujna  2018., u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda u Splitu, održana su 2 okrugla stola o stanju socijalnog dijaloga u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Okrugli stolovi su održani u sklopu provedbe projekta „SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost“.

Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost usmjeren je ka rješavanju ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije vezanih za pitanje rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja te je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je JU Rera S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, a projektni partneri su Hrvatska udruga poslodavaca i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Cilj događanja bio je revizija  i nadogradnja postojećeg dokumenta Analiza socijalnog dijaloga u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a sudjelovali su predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca iz područja ugostiteljstva i turizma, brodogradnje, industrije te ICT sektora, predstavnici ustanova i udruga civilnog sektora i predstavnici institucija iz javnog sektora.

Sam pojam socijalnog dijaloga uvijek je vezan za socijalne partnere, HUP, sindikate i predstavnike Vlade na nacionalnom te županija na lokalnom nivou. Ipak, na njega utječe puno više od tih odnosa. Možda je najbolje spomenuti eksperta na području socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, Viktora Gotovca koji u svojoj prezentaciji navodi nevladine udruge, političke aktere, obrazovne ustanove, komore i sl. kao važne aktere u socijalnom dijalogu. Zato u ovom projektu sudjeluju i predstavnici navedenih sektora. Oba događanja moderirala je Vesna Ivić-Šimetin, direktorica HUP regionalnog ureda Split. Osim informacija koje ima HUP, kao jedina reprezentativna udruga poslodavaca u Hrvatskoj, na okruglim stolovima su se mogla čuti i mišljenja i iskustva udruga civilnog sektora, poduzeća u vlasništvu lokalne uprave te predstavnika same lokalne uprave. Na samom području Grada Splita djeluje više uspješnih udruga civilnog društva poput Kluba mladih Split. Predstavnici te udruge su kazali kako su zadovoljni suradnjom sa javnim institucijama i samim poslodavcima. Udruga organizira cijeli niz korisnih događanja i edukacija, otvara niz pitanja vezanih za populaciju mladih i pozicionirala se kao zastupnik interesa mladih. Iako neprofitni sektor pokazuje više zadovoljstva komunikacijom sa institucijama od poslodavaca iz realnog sektora, svi imaju iste probleme: nedostatak kvalificirane radne snage, nemogućnost pronalaženja smještaja za radnike, ali i studente, odlazak mladih i općenito iseljavanje u zemlje EU. Tako smo mogli čuti da je Brodosplit za svoje uvezene radnike morao tražiti smještaj van Splita i našao ga u – Dicmu. Najbolje odnose sa zaposlenima, a k tome i uspješan socijalni dijalog na nivou poduzeća imaju tvrtke koje daju veliku važnost zaposlenicima i koje u pravilu imaju HR menadžere koji se time stalno bave, poput hotela Radisson Blu Resort & Spa, Split i tvrtke Cemex. Obje tvrtke imaju sklopljene kućne kolektivne ugovore. Na okruglom stolu spomenute su i plaće u Hrvatskoj koje su doista niske. Zato je HUP predložio cijeli niz mjera koje bi u konačnici rasteretile poslodavce i omogućile im da isplaćuju veće plaće. Predložene mjere bi podigle konkurentnost hrvatskih poduzeća. Na žalost, situacija na sindikalnoj sceni u Hrvatskoj, pa naravno i u Splitsko-dalmatinskoj županiji je još lošija. Sindikati iz javnog sektora su jaki, a sindikati iz privatnog sektora propadaju i gube reprezentativnost. Zaključak koji se nameće je da neformalni akteri socijalnog dijaloga na području Splitsko-dalmatinske županije jačaju svoj utjecaj, a sindikati iz privatnog sektora kao socijalni partneri gube svoj značaj i moć.

vrh stranice
vrh stranice