U Slavonskom Brodu održan traženi seminar iz područja kontrolinga

21.09.2022.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s članom Altius savjetovanje d.o.o. organizirao je seminar „Analiza rizika“ koji se održao 21. rujna 2022. godine u Slavonskom Brodu.

Na seminaru su se obradile sljedeće teme:

          Analiza rizika i kontroling;

          Vrste poslovnih rizika:

           Statistički aspekti analize rizika: slučajne varijable - distribucije vjerojatnosti Monte Carlo simulacija: alati za Monte Carlo simulaciju;

           Znamo li prepoznati poslovni problem i rizik?;

           Valutni rizik;

           Modeliranje poslovnih problema;

           Analiza rezultata;

           Monte Carlo simulacija: najbolje rješenje u uvjetima rizika;

           Tumačenje izvještaja;

           Kako menadžment upravlja rizicima?;

           Kako kontroleri izvještavaju o rizicima?;

           Izrada izvještaja: elementi izvještaja - kako prezentirati rezultate menadžmentu.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Brodsko-posavskoj županije kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice