U Slavonskom Brodu održan specijalistički seminar iz trgovačkog prava

18.06.2014.

Dana 17. lipnja 2014. godine, na traženje članica, HUP Osijek je u sklopu PUMA programa organizirao specijalistički seminar na temu pravnih i ekonomskih aspekata imovine i temeljnog kapitala poslovnih subjekata. Seminar je održao mr. sc. Boris Vuković – Predsjednik odjela sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku koji je tijekom predavanja analizirao konkretne slučajeve iz prakse i odgovarao na mnogobrojna pitanja sudionika, a sve u cilju smanjenja praktičnih pogrešaka koje nastaju pri unosu imovine i kapitala u poslovne subjekte.
Seminarom su se pojmovi imovine i temeljnog kapitala pokušali objasniti kroz pravne i ekonomske aspekte, jednako kao i njihov izuzetno bitan utjecaj na poslovne subjekte te utjecaj na sve ostale subjekte koji s njima stupaju u poslovne odnose. Upravo zbog velikog značaja imovine i temeljnog kapitala, posebno je regulirano provođenje postupka upisa u sudski registar povećanja i smanjenja temeljnog kapitala trgovačkih društava, razlikovanje imovine članova društva od imovine društva kao i pravila za unos i očuvanje temeljnog kapitala.
Sudionici su aktivnim sudjelovanjem, postavljanjem pitanja te dijeljenjem svojih iskustava iz prakse još jednom potvrdili konkretnost teme, njezinu aktualnost, stručnost predavača te općenitu kvalitetu seminara koje organizira HUP Regionalni ured Osijek u sklopu PUMA programa.
vrh stranice
vrh stranice