U Slavonskom Brodu održan PUMA seminar na temu: Poslodavac i zaštita na radu

27.04.2022.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s članom Brod inspekt d.o.o. organizirao je koristan seminar na temu: Poslodavac i zaštita na radu koji se održao 27. travnja 2022. godine u Slavonskom Brodu.

Seminar je obuhvatio sljedeće teme:

             što je zaštita na radu,

             posljedice zbog neprovođenja,

             zakonska regulativa i obveze poslodavca,

             smjernice - što treba učiniti (upravljanje zaštitom na radu, sudionici u upravljanju i provođenju kod poslodavca).

Predavanje je održao Nikola Dugandžić, koji se cijeli svoj radni vijek bavio i usavršavao iz područja zaštite na radu, kao inspektor zaštite na radu ili kao vlasnik i direktor tvrtke  Brod inspekt d.o.o. ovlaštene za poslove zaštite na radu i zaštitu od požara. Član je društva inženjera sigurnosti Republike Hrvatske, te član Koordinacijskog odbora za zaštitu na radu pri HUP-u

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Brodsko-posavskoj kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice