U Slavonskom Brodu i Vukovaru održan PUMA seminar “Zakon o radu u praksi”

30.06.2020.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojega PUMA programa organizirao je seminar na temu „Zakon o radu u praksi” u Slavonskom Brodu u četvrtak 29. lipnja, te u Vukovaru u petak 30. lipnja.

Na seminaru je dan naglasak na odredbe koje imaju otežanu primjenu u praksi.

Utjecaj COVID-19 na radno zakonodavstvo – kako poslodavac postupiti u izvanrednim okolnostima.

Ugovori o radu - kroz praktičan prikaz ugovora o radu  polaznici su dobiti najbitnije informacije o reguliranju međusobnih prava između poslodavca i radnika, odnosno na koji način najbolje regulirati odnose, osobito koje se odnose na radno vrijeme, radno mjesto i plaću te druge odnose između  poslodavca i radnika  uz naglasak na godišnje odmore, plaćeni dopust, materijalna prava radnika i sl.

Prestanak radnog odnosa – obuhvaćeni su svi načini prestanka ugovora o radu, uključujući sve vrste otkaza uz praktični prikaz istih. Polaznici su uopznati sa samim postupkom otkazivanja, odnosno sve da se izbjegne nepoželjne posljedice za njih. Godišnji odmor i evidencija radnog vremena -  izračun i stjecanje prava na godišnji odmor, rad na određeno i godišnji odmor, plan korištenja godišnjeg odmora, odluke o godišnjem odmoru, korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, otkazni rok i godišnji odmor  itd.  Obuhvaćene su sve potrebne evidencije koje je poslodavac dužan voditi.

Predavanje je održao dr.sc. Ivan Sarić, dipl.iur., direktor HUP Regionalnog ureda Osijek.

Zbog interesa članova, seminar će se ponoviti na jesen u Osijeku.

vrh stranice
vrh stranice