U Šibeniku održan 3. sastanak Partnerskog vijeća

13.01.2011.

12. siječnja 2011. u Šibeniku, u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice Juraj Šižgorić održan je 3. Sastanak Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije. Na sastanku su članovi Partnerskog vijeća razmatrali Nacrt 2. Faze izrade županijske razvojne strategije koji je uključivao SWOT analizu, viziju i strateške ciljeve te prioritete i mjere. Predsjednik Partnerskog vijeća i Župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk otvorio je i predsjedavao sastankom, a direktor Regionalne razvojne agencije Drago Matić izlagao je na temu i operativno vodio sastanak.
12. siječnja 2011. u Šibeniku, u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice Juraj Šižgorić održan je 3. Sastanak Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije. Na sastanku su članovi Partnerskog vijeća razmatrali Nacrt 2. Faze izrade županijske razvojne strategije koji je uključivao SWOT analizu, viziju i strateške ciljeve te prioritete i mjere. Predsjednik Partnerskog vijeća i Župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk otvorio je i predsjedavao sastankom, a direktor Regionalne razvojne agencije Drago Matić izlagao je na temu i operativno vodio sastanak.
vrh stranice
vrh stranice