U pripremi novi Zakon o radu

21.01.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca od prosinca 2012. godine u pregovorima je sa Vladom RH i sindikalnim središnjicama oko izmjena Zakona o radu.
Dogovoreno je da pregovori idu u dvije faze – prva faza kojom bi se Zakon mijenjao samo u odnosu na odredbe oko kojih socijalni partneri postignu konsenzus, te druga faza izmjena Zakona odnosno novi Zakon o radu kojim bi se pojedine interesne odredbe mijenjale bez obzira na stajališta socijalnih partnera ukoliko je to potrebno radi poboljšanja samog Zakona.

Prva faza je gotova, te je sačinjen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Druga faza je u tijeku, Hrvatska udruga poslodavaca napravila je svoj dokumnet u kojem je iznjela sve zahtjeve poslodavaca vezane za izmjene i dopune ZOR-a.

Sve dokumente i očitovanja socijalnih partnera možete naći na našoj intranet stranici.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice