U pripremi novi ZAKON O POMORSKOM DOBRU

13.06.2013.

U tijeku je izrada novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te ja na stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa s tezama za pripremu nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je u javnoj raspravi.
Predmetni Zakon bio je i tema sjednice Turističko-poslovnog vijeća pri HGK, u kojem sudjeluju i predstavnici HUP Udruge ugostiteljstva i turizma, održane u utorak 11.6. u Zagrebu. 
O aktivnostima na izradi ovog zakona na sjednici je govorila gospođa Nina Perko iz Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, te je pritom istaknula sljedeće:
- očekuje se da nacrt novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama bude gotov do 1. srpnja kada će se ujedno otvoriti javna rasprava s trajanjem do 1.9.2013.
- ministarstvo traži prijedloge struke poglavito kada su u pitanju kriteriji po kojima će se definirati vrste morskih plaža i kriteriji po kojima bi se kao izuzetak omogućilo „zatvaranje“ plaža,
- doći će do promjene načina obračuna koncesijskih naknada, no ne zna se još na koji način (hoće li ostati model fiksni + varijabilni dio? ili će se samo mijenjati iznos naknade ili…nije još poznato).
- materiju budućeg novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ne pokrivaju odnosno ne propisuju europske direktive, no kod izrade Zakona Europska komisija inzistira na poštivanju načela transparentnosti i nediskriminiranosti,
- pojedine kategorije kao što su primjerice luke treba primjereno odnosno djelotvorno definirati,
- valja uskladiti suprotstavljene interese te uskladiti sve prostorne planove uz uvažavanje tradicijskih prava,
- i zaključno - ključnim se nameće pitanje zaštite investicija na pomorskom dobru.

U nastavku  izdvajamo ciljeve donošenja novog zakona,
Opći cilj
- Stvoriti pravni okvir, koji će pokrenuti investicije na pomorskom dobru i osigurati cjelovitu gospodarsku valorizaciju pomorskog dobra.
- Osigurati zaštitu ulaganja i pravnu sigurnost postojećih i budućih koncesionara i korisnika pomorskog dobra.
- Pokrenuti proces integralnog upravljanja pomorskim dobrom, koji će na koordinirani način očuvati prirodne resurse pomorskog dobra uz uspostavu učinkovitog upravnog i inspekcijskog nadzora.
Posebni specifični ciljevi:
1. Usklađivanje s Zakonom o koncesijama
2. Usklađivanje sa Prekršajnim zakonom
3. Integralno upravljanje pomorskim dobrom, koje će predstavljati ključnu poveznicu i pokretač održivog gospodarskog razvoja mora i morske obale.
4. Ubrzavanje postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra s posebnim naglaskom na područja interesantna za gospodarsko korištenje
5. Centralizacija upravljanja, a što znači integralno upravljanje pomorskim dobrom zasnovano na jasnim kriterijima, dok bi se decentraliziralo odlučivanje o pojedinačnim koncesijama.
6. Rješavanje pitanja zakonitih ulaganja kapitala na pomorskom dobru čije posljedice do danas nisu razriješene i amortizirane.
7. Jasno definiranje kontrolnih mehanizama i nadležnosti Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u postupku upravljanja svim morskim lukama otvorenim za javni promet od nacionalnog, županijskog i lokalnog značaja
vrh stranice
vrh stranice