U Osijeku održan traženi PUMA seminar na temu “Primjena norme ISO 45001:2018”

21.10.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizirao je seminar koji se održao danas 21. listopada 2019. godine u prostorima HUP Regionalnog ureda Osijek, na temu: „Primjena norme ISO 45001:2018“.

Kako je poslodavac odgovoran za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika na radu i drugih koji mogu biti pod utjecajem njegove organizacije i aktivnosti. Usvajanje sustava upravljanja zaštitom na radu prema normi ISO 45001:2018 ima namjenu omogućavanja organizaciji da kreira sigurno i zdravo radno okruženje, spriječi ozljede na radu i bolesti te kontinuirano poboljšava uspješnost zaštite na radu.

Na interaktivnom seminaru obradile su se teme: razvoj norme ISO 45001:2018, principi sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, struktura i zahtjevi norme, ključne promjene, te što je          potrebno učiniti.

Predavač ovog zanimljivog seminara bio je dr. sc. Darko Palačić, konzultant za implementaciju međunarodnih norma za upravljanje.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice