U Osijeku održan traženi PUMA seminar na temu kontolinga

10.10.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa članicom Poslovnom učinkovitost d.o.o.  organizirao je seminar koji se održao danas 10. listopada 2019. godine u novim prostorima HUP Regionalnog ureda Osijek, Vukovarska cesta 31 (zgrada Eurodoma, IV kat, Osijek, na temu: „Balanced Scorecard – Operacionalizacija strateških planova u praksi“.

Na interaktivnom seminaru obradile su se teme iz strateškog planiranja kao što su: proces strateškog planiranja - sadržaj i hodogram, upravljačka piramida organizacije, analiza natjecateljske arene i    definiranje strateških ciljeva u praksi. Također obradilo se mapiranje i kaskadiranje strateških ciljeva    (Balanced Scorecard (BSC) – ključni alat za implementaciju strategije, „Lagging“ vs. „Leading“ KPI-evi,          Value Driver Tree, Strategy Mapping, te integracija BSC matrice organizacije, sektora i zaposlenika.

Predavač ovog zanimljivog seminara bio je dr. sc. Mladen Meter, konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već petnaest godina.

vrh stranice
vrh stranice