U Osijeku održan traženi PUMA seminar na temu GDPR-a u primjeni

29.11.2019.

Na traženje članova HUP-a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa Agencijom za zaštitim podataka organizirao je danas, zbog velikog interesa članova na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, seminar na temu: „Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u primjeni“.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ima snagu zakona u Republici Hrvatskoj, te se primjenjuje od 25.5.2018. godine. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation, a donijela je brojne promjene u poslovanju privatnih tvrtki, kao i javnih ustanova. Prema nekim aktualnim anketama više od polovine poslovnih subjekata nije izvršilo usklađivanje s GDPR-om, a u međuvremenu je, Agencija za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: AZOP) izdala brojna službena mišljenja i preporuke tumačenja odredbi GDPR-a, no usklađenje s istima odnosno provedba istih u praksi i dalje zahtijeva specifična znanja.

Upravo iz toga razloga, nakon brojnih seminara na ovu temu, kao i zadnjeg održanog u ožujku ove godine, organiziran je seminar sa stručnjacima AZOP-a kako bi se rastumačile brojne nedoumice u praksi.

Seminar je obradio tražene teme:

             Procjena učinaka na zaštitu podataka i potencijalni rizici,

             Praktične informacije za poslovne subjekte.

Polaznici su dobili odgovore na brojna pitanja, budući da je seminar bio posebno namijenjen poslodavcima koji nisu započeli provedbu kao pomoć pri praktičnom započinjanju, kao i svim ostalim poslodavcima koji su započeli, odnosno istu su završili provedbu kako bi kroz praktične primjere i savjete osigurali usklađenost. Predavači su bili stručnjaci AZOP-a.

Zbog velikog interesa članova (današnjem seminaru prisustvovalo više od 100 polaznika, članova HUP-a), HUP Reg. ured Osijek u okviru svojega PUMA programa će i dalje organizirati savjetovanja na tu temu.

vrh stranice
vrh stranice