U HUP-u obilježen Svjetski dan kreditnih unija

20.10.2016.

Povodom Svjetskog dana kreditnih unija i 5. obljetnice Hrvatske Udruge Kreditnih Unija (HUKU) danas je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održano predavanje na kojem su govorili predsjednica HUKU-a Željka Pirija-Benaković, Sanja Smoljak Katić, direktorica HUPovih granskih udruga te prof.dr.sc. Slavica Singer, predsjednica nadzornog odbora kreditne unije Noa, koja slavi 20 godina postojanja.

Mikrofinanciranje poljoprivrednika i obrtnika u 2015.

Ovogodišnji globalni slogan kreditnih unija je „The Authentic Difference“ a nastavno na slogan, predsjednica udruge, Željka Pirija-Benaković objasnila je kako su kreditne unije financijske institucije koje, kao europske i svjetske kreditne unije, posluju prema načelu uzajamne pomoći i društvene korisnosti, a ne isključivo dobiti.
„Kreditne unije zamišljene su da pozitivno i korektno posluju i da su na usluzi svojim članovima te igraju značajnu ulogu na financijskom tržištu lokalnih zajednica u cijelom svijetu, a vizija kreditnih unija je dosegnuti što veći broj ljudi koji nemaju pristup klasičnim izvorima financiranja.“

Prošle godine su predstavljene mjere namijenjene poljoprivrednicima i obrtnicima koje su imale jako dobar odaziv, a s obzirom na globalne svjetske trendove u mikrofinanciranju, nadamo se da će zakonodavac prepoznati korisnost kreditnih unija i omogućiti da članovi kreditne unije postanu i mali poduzetnici, zaključila je Pirija-Benaković.

Daljnje financijsko opismenjivanje

Kako bi građani (obrtnici, poljoprivrednici ili poduzetnici) razumjeli mogućnosti koje su im na raspolaganju prilikom financiranja, potrebno je sustavno raditi na financijskom opismenjavanju potrošača. HUP, dugogodišnji partner Hrvatske udruge kreditnih unija, radi upravno na tome objasnila je Sanja Smoljak Katić, direktorica granskih udruga u HUPu.

„HUP zastupa interese gospodarstva kroz sudjelovanje u radu radnih skupina u kojima se izrađuju novi propisi, ali i u izradi strateških dokumenata kao što su Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine, Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za svaku narednu godinu (nositelj Ministarstva financija).“

Iz HUPa ističu važnost financijske pismenosti za malo poduzetništvo kroz organiziranje seminara, radionica, informiranje, ali i povezivanje malih poduzetnika sa ponudom institucija na domaćem financijskom tržištu.

„Kroz naš rad podržavamo sve aktivnosti koje unapređuju znanje i stručnost pojedinaca, obiteljskih kompanija, ali brzo rastućih tvrtki vezano uz investiranje i aktivan pristup financijama. Želimo da se razumiju mogućnosti, potencijali i rizici tržišta kapitala u RH, ali i učenje o financijskoj odgovornosti u cilju postizanja stabilnosti poslovanja,“ zaključuje Smoljak Katić.

Nastala na ideji pomirenja, pomogla otvoriti preko 2.000 novih radnih mjesta

A da kreditne unije dobro i uspješno funkcioniraju na domaćem tržištu najbolje je vlastitom primjeru pokazala kreditna unija Noa iz Osijeka, proslavivši 20 godina postojanja.
„Posebnost Kreditne unije NOA kao mikrokreditne institucije datira od samog njezinog osnutka, 21. listopada 1996. godine, jer je osnovana u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja,“ objasnila je predsjednica nadzornog odbora Noa unije Slavica Singer.

NOA je u prve tri godine aktivnosti postigla samoodrživost i zadovoljila tražene ciljeve donatora (vlade SADa i Republike Hrvatske). Kroz dosadašnju aktivnost realizirano je više od 4.750 kredita u ukupnom iznosu od više od 180 milijuna kuna. Prosječna vrijednost realiziranih kredita je 38,5 tisuća kuna. Ciljanim kreditiranjem je sačuvano više od 6.700 radnih mjesta, a posebno su vrijedna 2.022 novootvorena radna mjesta. Kroz proces edukacije je prošlo preko 1.250 klijenata, od koji je njih 425 pokrenulo potpuno nov posao. Danas NOA ima više od tisuću članova, temeljni kapital od preko milijun kuna i kreditni potencijal od preko 18 milijuna kuna.
Noa je jedna od 14 članica Hrvatske udruge kreditnih unija, koje okuplja oko 70.000 članova.
vrh stranice
vrh stranice