Tvrtke

Intelligent Future Consulting d.o.o. (IFC)

12.03.2018.

Intelligent Future Consulting d.o.o. (IFC) je savjetodavna tvrtka specijalizirana za prikupljanje bespovratnih sredstava iz nacionalnih i EU fondova za mikro, mala, srednja i velika poduzeća. IFC je nastao na temelju iskustva osnivača koji dolazi iz sektora industrijske proizvodnje gdje je za vlastite potrebe pripremao i provodio projekte sufinancirane iz nacionalnih i EU fondova. Upravo je to iskustvo ključno za uspjeh projekata naših klijenata, jer kao savjetnik razumijemo njihove stvarne potrebe i možemo kvalitetno doprinijeti njihovom poslovanju i razvoju. IFC ima kompetencije za pripremu dokumentacije za projekte iz svih djelatnosti, uključujući i energetsku obnovu postrojenja i objekata. Surađujemo sa pouzdanim partnerima putem kojih možemo osigurati kvalitetnu sinergiju i cjelovitu uslugu.

BMS SYNTHESIS d.o.o.

07.03.2018.

Poduzeće BMS SYNTHESIS d.o.o je pravni slijednik poduzeća BO-BER d.o.o. koje je bilo pionir u projektima energetske učinkovitosti u industriji u 90-tim godinama prošlog stoljeća. Već u tim projektima pristupilo se je povezivanju tehnološkog procesa i tijeka novca u jedinstvenu aplikaciju koja je predstavljala sustav optimizacije u kojem je za ciljnu funkciju optimizacije tehnološkog procesa bila birana neke od ekonomskih veličina (napr. minimiziranje troška za energiju).

Imajući slične vizije o mogućnostima povećanja energetske učinkovitost u gospodarstvu te proširujući svoj poslovni interes na cjelovito sagledavanje nekog zatvorenog sustava u pogledu korištenja energije, vode i zbrinjavanja otpada, poduzeću su se u poslovnom i vlasničkom smislu pridružile renomirane tvrtke koji se dugi niz godina profesionalno bave pitanjem energetike, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tim pridruživanjem nastalo je društvo BMS SYNTHESIS d.o.o. koje se u novije vrijeme fokusira na primjenu ekspertnih znanja i na povlačenje bespovratnih sredstava iz Strukturnih i kohezijskih fondova, EU fondova kao što je Obzor 2020, darovnice pojedinih država (kao što je na primjer EEA i norveški fondovi) te fondova za međudržavnu suradnju (INTERREG).

MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o.

06.03.2018.

Mazars je međunarodna, integrirana i neovisna organizacija, specijalizirana za pružanje usluga revizije, računovodstva, poreza, prava i savjetovanja. Mazars Grupa pripada europskom tržištu vođa u sektoru revizije. Mazars ima širok raspon klijenata: korporacije i poduzetnici u sektoru poduzeća koja ne kotiraju na burzi, neprofitne organizacije i pojedinci visoke vrijednosti. Mazars Grupa je prisutna u Hrvatskoj od 2012. godine kroz Ugovor o korespodenciji sa Cinotti društvima koja su od prosinca 2013. godine postala punopravni član Mazars Grupe.

PwC Hrvatska

19.02.2018.

PwC godinama uspješno savjetuje Europsku komisiju i njena tijela, Europsku investicijsku banku, Europsku središnju banku, Europski parlament, kao i zemlje članice EU. PwC Hrvatska, kao članica globalne mreže PwC-a, već niz godina pruža usluge savjetovanja klijentima iz privatnog i javnog sektora u pripremi i provedbi projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

PwC-ov tim zadužen za EU usluge sastoji se od iskusnih stručnjaka koji savjetuju institucije koje provode kohezijsku politiku EU u Republici Hrvatskoj kao i krajnje korisnike kojima omogućuju sufinanciranje projekata bespovratnim EU sredstvima. Članovi našeg tima specijalizirani su za savjetovanje u zatvaranju financijske konstrukcije investicijskih projekata (bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, nacionalne potpore za poticanje ulaganja, razne porezne olakšice i sl.), savjetovanje u pripremi projekata, upravljanju projektima te pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

MIPES CONSULTING

07.02.2018.

MIPES CONSULTING započeo je s radom 2013. godine kao odgovor na razvoj i kretanja tržišta EU i šire, kao i zbog potreba na gospodarskom tržištu Republike Hrvatske, za stručnim znanjem i vještinama koje su neophodne u strateškim planiranjima, investicijama i razvoju proizvoda i usluga, te smanjivanja rizika u poslovanju tvrtki, zastupanju, predstavljanju i distribuciji proizvoda, realizaciji investicija, te zastupanju pri zapošljavanju.

TIKO PRO d.o.o.

06.02.2018.

TIKO PRO d.o.o. je afirmirano i uspješno poduzeće za savjetovanje koje pomaže različitim poduzećima i organizacijama u prikupljanju bespovratnih i povratnih sredstava iz EU fondova. Projektima se pridružuje već u samom početku te zajedno s klijentima pronalazi siguran put do realizacije osmišljenih projektnih ideja.
Tiko Pro d.o.o. uspješno posluje na području Hrvatske, Slovenije i Austrije. Kvalitetno poslovanje tvrtke potvrđuje i uspješnost prijavljenih projekata - pozitivno je ocijenjeno preko 90% prijava klijenata tvrtke na području Hrvatske i Slovenije, dok direktne prijave u Bruxelles bilježe uspješnost preko 40%, što je izuzetno visoko s obzirom na prosječan postotak od 5% na razini EU.

VLAHOVIĆ GRUPA d.o.o.

22.01.2018.

Vlahović Grupa d.o.o. je prva specijalizirana tvrtka za poslovno lobiranje u Republici Hrvatskoj, a počela je s djelovanjem u 2012. godini. Ključni posao tvrtke je praćenje rada Vlade RH i Hrvatskog Sabora te regulatora, praćenje zakonodavne legislative, rad EU institucija i izrada sektorskih analiza. Vlahović grupa omogućuje unutarnje analize i podršku u svezi Vladinih procedura, odluka, zakonodavstva te predložene legislative.
Neka od područja djelovanja su energetika, digitalna ekonomija, intrastruktura, transport, zbrinjavanje otpada, financije, EU financiranje i obrana.

USPJEŠAN KORAK d.o.o.

22.01.2018.

Na temelju dugogodišnjeg iskustva rada na pripremi i implementaciji projekata financiranih iz EU fondova u Mađarskoj, 2015. godine osnivamo Uspješan korak d.o.o. sa sjedištem u gradu Zagrebu te s podružnicom u Osijeku. Cilj širenja poslovanja na hrvatsko tržište jest ponuditi podršku javnim institucijama, nevladinim organizacijama i privatnim poduzećima u pripremi i provedbi kvalitetnih projekata. Naša vizija je graditi uspjeh naših klijenata. Nudimo konzultantske usluge, praćenje mogućnosti za dobivanje sredstava iz domaćih i europskih fondova, savjetovanje, izradu projektne dokumentacije i provođenje projekata te vođenje edukativnih seminara i radionica.

LOGIČKA MATRICA d.o.o.

22.01.2018.

Logička matrica d.o.o. konzultantska je tvrtka za poslovno savjetovanje koja je osnovana 2010. godine. Osnivačica i direktorica Renata Šeperić Petak, osim svojim bogatim iskustvom i znanjem, rast i razvoj poduzeća gradi ulaganjem u zaposlenike i stvaranjem otvorene, pristupačne, kreativne i motivirajuće radne atmosfere. Upravo zbog toga, Logičku matricu danas čini tim stručnjaka koji posjeduju relevantna znanja, kreativnost i iskustvo nužno za realizaciju projektnih ideja naših klijenata, u svrhu korištenja bespovratnih sredstava iz nacionalnih izvora te EU fondova i programa.

GEORG d.o.o.

22.01.2018.

GEORG d.o.o. je konzultantska tvrtka koja primarno pruža savjetodavne usluge vezane uz bespovratna sredstva iz fondova Europske unije (EAFRD, Vinska omotnica, ERDF, EMFF, ESF).
Pružamo i druge konzultantske usluge za različite mikro i makro projekte, izrađujemo investicijske studije potrebne za realizaciju kredita, studije pred-izvedivosti, izvedivosti i cost-benefit analize, prijave na razne natječaje kao i poslovne planove za početnike u poslovanju, edukacije, strateški management, istraživanje tržišta, tehnička pomoć javnom sektoru. Savjetujemo privatne poduzetnike, strane investitore i javni sektor.
vrh stranice
vrh stranice