Tumačenje odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost

08.03.2012.

Članovi HUP-Udruge zaštitarske djelatnosti obratili su se ministru Liniću sa zamolbom za tumačenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je na snagu stupio 1. ožujka 2012. godine. Obzirom da se vozila u zaštitarskoj djelatnosti koriste isključivo u poslovne svrhe, zatraženo je mišljenje da li se za navedena vozila može koristiti odbitak pretporeza sukladno čl. 20. st.12. Zakona.
vrh stranice
vrh stranice