Tumačenja

Tumačenja

U slučaju nejasnoća u tumačenju pojedinih odredbi važećeg Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, tumači ga Zajedničko povjerenstvo za tumačenje i kontrolu primjene odredbi ovog Kolektivnog ugovora koje se sastoji od po 3 člana sa strane poslodavaca i sa strane sindikata.

vrh stranice
vrh stranice