Trgovinska politika EU u Splitu

27.03.2013.

Dana 27.ožujka 2013. godine Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Dalmacija u sklopu svog Programa usavršavanja managera, u suradnji s Državnim uredom za trgovinsku politiku je održala savjetovanje Trgovinska politika EU, na kojem su se polaznici mogli upoznati s promjenama koje će nastupiti u trgovinskoj politici , ulogama i odgovornostima dionika trgovinske politike EU te nadležnosti i aktivnostima Državnog ureda za trgovinsku politiku.
Dana 27.ožujka 2013. godine Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Dalmacija u sklopu svog Programa usavršavanja managera, u suradnji sa Državnim uredom za trgovinsku politiku je održala savjetovanje Trgovinska politika EU. O promjenama koje donosi ulazak u EU govorile su Tatjana Tomić, zamjenica predstojnika DUTP i Tatjana Vinković, voditeljica Odjela za carine i zaštitne mjere DUTP. Polaznici su se mogli upoznati s promjenama koje će nastupiti u trgovinskoj politici nakon pristupanja Europskoj uniji, budući da članstvom prestaju vrijediti ugovori o slobodnoj trgovini s državama CEFTA-e, EFTA-e i Republike Turske, s tim da će s navedenim državama odnosno grupama država primjenjivati ugovorne odnose koje EU ima s tim državama. Odredbe iz sklopljenih ugovora o slobodnoj trgovini između EU i pojedinih zemalja ili grupa zemalja, koji uključuju liberalizaciju trgovine robama i uslugama te protokole o podrijetlu robe, Hrvatska će preuzeti i početi primjenjivati od datuma pristupanja. Govorilo se o ulogama i odgovornostima svih dionika trgovinske politike Europske unije, trgovinskim ugovorima i općim sustavom povlastica EU, kao i o Pravilima podrijetla i PEM konvenciji.
vrh stranice
vrh stranice