Tijela udruge

Tijela udruge

IZVRŠNI ODBOR UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA

Pičuljan, Romano, Brodogradnja Pičuljan, Rab - predsjednik

Čalić, Nevenka, Navela d.o.o. Pula - dopredsjednica

Čolić, Neven, Garmin Hrvatska d.o.o. Zagreb - dopredsjednik

Beg, Luciano, Marservis d.o.o. Kastelir

Knego, Mario, Euromarine d.o.o. Zagreb

Marjan, Dario, Nautika Centar Nava d.o.o. Split

Ražnjević, Goran, Ilirija d.d. Biograd

Šurija, Đek, Yacht Pool d.o.o. Poreč

Topolovec, Marijan, Marina Punat d.o.o. Punat

Vuletić, Roko, NCP – Grupa d.o.o. Šibenik 

vrh stranice
vrh stranice