Sufinanciranje PUMA programa Splitsko-dalmatinske županije

14.06.2011.

Potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju Programa usavršavanja menadžera za 2011. godinu Splitsko – dalmatinska županija je petu godinu za redom nastavila davati doprinos podizanju razine znanja u poduzetništvu i konkurentnosti gospodarstva SDŽ. U proteklih pet godina kroz HUP-ov Program usavršavanja menadžera Split prošlo je preko 700 polaznika, a ove će godine biti uključeno oko 150 polaznika. Prepoznavši potrebu za dodatnim usavršavanjem poduzetnika SDŽ ovim se Ugovorom aktivno uključuje kao potporna institucija sufinancirajući PUMA-a seminare u 2011.godini.
pročitaj više
Potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju Programa usavršavanja menadžera za 2011. godinu Splitsko – dalmatinska županija je petu godinu za redom nastavila davati doprinos podizanju razine znanja u poduzetništvu i konkurentnosti gospodarstva SDŽ. U proteklih pet godina kroz HUP-ov Program usavršavanja menadžera Split prošlo je preko 700 polaznika, a ove će godine biti uključeno oko 150 polaznika. Prepoznavši potrebu za dodatnim usavršavanjem poduzetnika SDŽ ovim se Ugovorom aktivno uključuje kao potporna institucija sufinancirajući PUMA-a seminare u 2011.godini. Seminari u sklopu Programa usavršavanja menadžera odvijaju se u pravilu jednom mjesečno, koncipirani su prema aktualnim gospodarskim zbivanjima i zahtjevima polaznika s ciljem približavanja kvalitetnog usavršavanja tvrtkama koje funkcioniraju na lokalnoj razini i žele ulagati u obrazovanje svoga kadra. Mogućnost pohađanja PUMA programa dana je i studentima Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije iz Splita s ciljem nadogradnje formalnog obrazovanja stručnim znanjem iz gospodarstva.
vrh stranice
vrh stranice