Studentima prezentirano što HUP zagovara uz poseban osvrt na nove izmjene Zakona o radu

20.11.2014.

Temeljem Sporazuma o suradnji između HUP-a i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, u četvrtak 20. studenoga 2014. godine održano je predavanje za studente Ekonomskog fakulteta u Osijeku iz kolegija Teorija i politika razvoja poduzetništva.
Predavanje na temu: Što HUP zagovara uz poseban osvrt na nove izmjene Zakona o radu održao je Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP-a Regionalnog ureda u Osijeku koji je studentima ukratko približio rad HUP-a kao instutucije poduzetničke podrške. U svrhu poboljšanja cjelokupne poduzetničke klime u državi, studentima su objašnjeni ciljevi i preporuke koje HUP zagovara. Isto tako, studenti su upoznali sa stavom poslodavaca i pozicijom HUP-a u donošenju novog Zakona o radu, kao i s bitnim najnovijim izmjenama Zakona o radu.
vrh stranice
vrh stranice