Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku upoznati s radom HUP-a

09.05.2013.

U okviru tradicionalne dobre suradnje koje HUP Reg. ured Osijek ostvaruje sa sastavnicama Sveučilišta J.J.Strossmayera Osijek studenti diplomskog studija Poduzetništvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku u četvrtak 09. svibnja 2013. godine su se upoznali s radom osječkog regionalnog ureda HUP-a.
Predavanje na temu: Uloga i značaj HUP-a u prostorijama osječkog regionalnog ureda studentima je održao Ivan Sarić, pravni savjetnik. Sam naglasak u prezentaciji bio je na uslugama koje HUP pruža svojim članovima. Studentima je na taj način približen rad HUP-a kao instutucije poduzetničke podrške, te su isti dobili odgovore na postavljena mnogobrojna pitanja. Na ovaj način jača suradnja HUP-a i akademske zajednice, a osobito obzirom da se s radom HUP-a upoznaju studenti – budući kadrovi članova HUP-a.
vrh stranice
vrh stranice