Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku upoznati s radom HUP-a

11.03.2014.

Tradicionalna dobra suradnja koje HUP Reg. ured Osijek ostvaruje sa sastavnicama Sveučilišta J.J.Strossmayera Osijek te u tom smislu studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku diplomskog studija Poduzetništvo iz kolegija Konzultanstvo za mala i srednja poduzeća u utorak 11. ožujka 2014. godine su se upoznali s radom osječkog regionalnog ureda HUP-a. 
Predavanje na temu: Uloga i značaj HUP-a u prostorijama osječkog regionalnog ureda studentima je održao Ivan Sarić, pravni savjetnik. Sam naglasak u prezentaciji bio je na uslugama koje HUP pruža svojim članovima. Studentima je na taj način približen rad HUP-a kao instutucije poduzetničke podrške, te su isti dobili odgovore na postavljena mnogobrojna pitanja. Na ovaj način, jača suradnja HUP-a i akademske zajednice, a osobito što se s radom HUP-a upoznaju studenti – budući kadrovi članova HUP-a.
vrh stranice
vrh stranice