Strukovno obrazovanje u funkciji razvoja metalne industrije i elektroindustrije

21.01.2015.

HUP- Udruga metalne industrije i HUP- Udruga elektroindustrije sudjelovale su na inicijalnom sastanku projekta SkillME koji je održan u Ljubljani 20. siječnja 2015. godine. Svrha projekta je identificirati neusklađenost strukovnog obrazovanja s potrebama metalskog i elektro sektora za vještinama radnika te integrirati kurikulume u nacionalne okvire kako bi se taj jaz smanjio.
Projekt će se provoditi u četiri države članice- Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj i Latviji. Partneri su predstavnici poslodavaca, nacionalna tijela za strukovno obrazovanje i strukovne srednje škole. U tri godine koliko će trajati projekt, partneri će zajednički izraditi četiri unificirana kurikuluma koja će se moći ugraditi u nacionalne kvalifikacijske okvire, a cilj je osigurati iste principe rada i ishode učenja kako bi se podržala mobilnost radnika.
Nedostatak kvalificirane radne snage je izazov kojeg je potrebno riješiti te se SkillME projekt vidi kao način za povezivanje industrije unutar „Alijanse za unapređenje strukovnog obrazovanja u elektro i metalnom sektoru“. Ovakva suradnja između država članica EU mogla bi osnažiti inicijative koje su usmjerene na unapređenje obrazovnog sustava.
Smanjenjem jaza između strukovnih programa i potrebnih vještina u industriji omogućit će se da mladi po završetku školovanja imaju odgovarajuće kompetencije temeljem kojih će biti zapošljivi i pridonijeti jačanju konkurentnosti industrije.
vrh stranice
vrh stranice