Stav HUP-a o objedinjavanju Državnog inspektorata

26.11.2018.

HUP se i u ovom slučaju zalaže za efikasan i održiv rad državnih institucija pa u tom smislu pozdravljamo sve promjene koje će tome doprinijeti. Manje je važno na koji je način ustrojen inspektorat od toga da je rad samih inspekcija učinkovit te jednakopravan prema svim subjektima i ujednačenog postupanja u cijeloj RH. HUP se također zalaže da se u radu inspektorata svi uključeni vode načelom prevencije i edukacije, naravno tamo gdje je to moguće, tj. da se ne pristupa odmah sistemom drakonskih kazni prema poslodavcima. Nadamo se da će objedinjavanje državnog inspektorata doprinijeti boljoj organizaciji modela kontrole poduzetnika i inspekcijskih službi s ciljem maksimalne uštede vremena poduzetnicima nad kojima se vrši kontrola te isto tako efikasnijeg rada inspektora.

vrh stranice
vrh stranice