Stanje iskorištenosti kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2019.

22.05.2019.

Aktualno stanje godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2019. g. pokazuje kako je već prisutan manjak kvota za pojedine kategorije radnika. Prvenstveno se to odnosi na sektor turizma i ugostiteljstva gdje je značajno povećana iskorištenost kvota i u kojemu je od 15.600 dozvola za boravak i rad unutar kvote raspoloživo još samo 3 tisuće.  Nedostatak dozvola je poglavito vidljiv na području najjednostavnijih poslova unutar kvote za pomoćne radnike u turizmu te je već 500 zahtjeva predano preko broja odobrene kvote. Slična situacija je i u sektoru graditeljstva gdje je već  sada potrošena kvota za zidare te je predan veći broj zahtjeva za pomoćne radnike u graditeljstvu.

 

Kako je za neometano obavljanje gospodarskih aktivnosti izrazito važno osigurati potrebnu radnu snagu, prijedlog HUP-a je da se što prije zajedno s nadležnim tijelima utvrdi postoje li mogućnosti za osiguranje dostatnog broja radnika dodatnim angažmanom i aktivacijom nezaposlenih osoba ili će biti nužno pokrenuti postupak izmjena i dopuna Odluke utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.  kako bi se olakšalo poslovanje u djelatnostima u kojima je već uočena povećana potražnja radnika u određenim zanimanjima.
vrh stranice
vrh stranice