Sporazum o suradnji Vlade RH s udrugama sindikata i poslodavaca više razine

19.02.2013.

HUP, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Matica hrvatskih sindikata, Hrvatska udruga sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske i Vlada RH potpisali su Sporazum o suradnji Vlade RH s udrugama sindikata i poslodavaca više razine. Ovim Sporazumom se radi trenutne nemogućnosti rada GSV-a (u tijeku je prebrojavanje sindikalnih središnjica i udruga poslodavaca) želi osigurati uređena i kvalitetna suradnja socijalnih partnera.
Sporazumom se uređuje postupak i način suradnje pri usuglašavanju stavova u odnosu na pojedine strateške, normativne i druge akte koje Vlada RH, kao predlagatelj, upućuje u zakonodavnu proceduru u Hrvatski sabor. Ovim Sporazumom udrugama sindikata i poslodavaca više razine omogućuje se sudjelovanje u oblikovanju javnih politika uključivanjem u rad stručnih radnih skupina za izradu nacrta strateških dokumenata, zakona i drugih akata od njihova interesa i/ili izražavanje mišljenja i stavova o tim dokumentima, sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2013. godinu usvojenom na 68. sjednici Vlade RH, 20. prosinca 2012. godine, te sukladno Prijedlogu Programa Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2013. godinu.
vrh stranice
vrh stranice