Split: Održan webinar na temu aktualnih kreditnih programa HBOR-a

16.11.2022.

Hrvatska udruga poslodavaca regionalni ured Split u suradnji sa HBOR-om organizirala je webinar  sa temom AKTUALNIH KREDITNIH PROGRAMA HBOR-a i to kreditni program Obrtna sredstva kriza 2022 te posebne kreditne programe za male i srednje poduzetnike iz Nacionalnog plana oporavka.

Prezentaciju je održala Mira Krneta, voditeljica HBOR-ovog područnog ureda za Dalmaciju koja je istaknula kako je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na raspolaganju poduzetnicima privatnog sektora za financiranje ulaganja u obrtna sredstva te investicijskih ulaganja.

Financiranje tekućeg poslovanja, moguće je sukladno uvjetima kreditnog programa Obrtna sredstva kriza 2022 – mjere. Program se provodi kao privremena mjera  do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. 12. 2022., do kad najkasnije treba biti zaključen ugovor o kreditu.

Prihvatljivi korisnici su: trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove.

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize (Izjava o utjecaju ruske agresije na Ukrajinu na poslovanje korisnika kredita).

Radi se o namjenskim sredstvima za financiranje nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja. Izravno je kreditiranje pa se zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja HBOR-u izravno. Najniži iznos kredita je 200 tisuća EUR-a. Kamatne stope su prilagođene aktualnim, otežanim uvjetima poslovanja u zemlji.

Financiranje investicijskih projekata moguće iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u vidu posebnog kreditnog programa (Investicije posebnih segmenata MSP-ova: početnika, mladih, žena, za ulaganja na posebna područja RH te komercijalno korištenje inovacija).

Također je moguće, sukladno uvjetima kreditnog programa Investicije privatnog sektora, kamatne stope za investicijske kredite od 2 i 3% godišnje, fiksno, umanjiti 75% za ulaganja koja se odnose na zelenu i digitalnu tranziciju, 65% za  komercijalno korištenje inovacija i ulaganja na područja s otežanim uvjetima gospodarenja te 50% za ulaganja radi povećanja konkurentnosti i otpornosti poslovanja.

vrh stranice
vrh stranice