Socijalna dimenzija Europske unije i Europske monetarne unije

30.10.2013.

Od početka europskog projekta, ekonomska integracija Europske unije imala je pozitivan utjecaj na rast i zapošljavanje, i stoga na dobar položaj europskih građana.
Poduzetništvo je kralježnica europskog gospodarstva. Jedinstveno tržište je kamen temeljac a jedinstvena valuta je srce sustava.
Ako Europa nema zdravo srce, neće imati obećavajuću budućnost. Očuvanje Eura ostaje od najveće vrijednosti. Građani ne pate zbog Eura. Pate zbog loših političkih odabira u prošlosti, čije su negativnosti jedinstveno tržište i Euro uspjeli donekle zakriti.
Ako Europa ne bude imala jako uporište i kamen temeljac, neće imati prosperitetne tvrtke koje daju posao i ostvaruju rast. Jedinstveno tržište stvorilo je 3 milijuna novih poslova od svog nastajanja. Također, značajno doprinosi da se postignu socijalni ciljevi koje je EU zacrtala. Stoga su mjere da se ono još unaprijedi ključne.
Ako Europa ne bude imala jak kamen temeljac, neće moći pomoći društvu da apsorbira ekonomske šokove. Jačanje socijalne dimenzije EUa i EMUa (Europske monetarne unije) ne može nastati povećanom javnom potrošnjom. To se može desiti samo s mjerama koje jačaju konkurentnost, rast i poslove u kontekstu koherentne strategije napretka. Sve to zahtjeva napredak u području održivosti javnih financija i rasta, jačajući strukturne reforme u svim zemljama članicama, posebice vezano za tržište rada. Strukturne reforme donose pozitivne rezultate, čak i u zemljama koje su najteže pogođene krizom. Padajuća konkurentnosti, nedovoljna fleksibilnost tržišta rada, slabosti obrazovanja i osposobljavanja i nedovoljni sustavi socijalne podrške i dalje opterećuju ukupni europski rast i razvoj radnih mjesta. Tretiranje pravih uzroka konstantnog i teško rješivog problema nezaposlenosti je od velike važnosti da bi se napredovalo i oporavilo tržište rada i iskorijenila nezaposlenost, i da bi se ponovno uspostavila ekonomska, politička i socijalna kohezija.
Kriza nije uzrokovana samo nedostatkom socijalne dimenzije u EUu. Socijalna dimenzija je uvijek bila dio europskih ekonomskih integracija. EU predstavlja samo 7% svjetske populacije i 20% BDPa ali i oko 40% globalnih troškova za socijalnu zaštitu. Ima visoko razvijene i razrađene uvjete rada, uključujući i oko 70 europskih direktiva koje postavljaju minimalne socijalne standarde na jedinstvenom tržištu. Ako Europa želi obraniti svoj životni standard, mora reformirati socijalni sustav i odrediti socijalnu dimenziju EUa na pravi način.
Fleksibilnost je važna da bi se globalno moglo biti konkurentan. EU mora respektirati autonomiju nacionalnih socijalnih partnera u pregovaranju oko minimalne plaće. Komisija treba izdati preporuke Zemljama članicama da razmisle o održivosti mehanizmima poput automatskog indeksiranja sustava plaća, ali ne može nametnuti svoja rješenja i miješati se u sustav određivanja minimalne plaće, koje je nacionalna sfera djelovanja.
Diskusije kako dalje ojačati EMU su trenutno fokusirane na ulogu institucija Europske monetarne unije i kako one mogu igrati ulogu u dijeljenju rizika među zemljama članicama, takozvanom načelu solidarnosti. BUSINESSEUROPE podržava uvođenje ugovornih aranžmana ( sporazuma), pod uvjetom da prijedlozi održavaju pravu ravnotežu između načela odgovornosti i solidarnosti, pojačavajući poticaje ( incentives) za strukturne reforme i ne vode do povećavanja općeg poreznog opterećenja u EUu i Euro regiji. Da bi bili efikasni, EU mehanizmi solidarnosti trebaju biti ciljani i, privremeno, biti uvjetovani provedbom potrebnih strukturnih reformi.

DOKUMENT
vrh stranice
vrh stranice