Skupština HUP – Udruge poslodavaca u obrazovanju

24.12.2020.

22. prosinca 2020. održana je Skupština HUP – Udruge poslodavaca u obrazovanju.

Za predsjednicu HUP – Udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) u slijedećem mandatu izabrana je gospođa doc.dr.sc. Gordana Nikolić (Visoka poslovna škola PAR). Za dopredsjednika HUP-UPO za područje visokog obrazovanja izabran je gospodin doc.dr.sc. Mislav Balković (Visoko učilište Algebra), Za dopredsjednika HUP-UPO za područje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja izabran je Filip Zoričić (ravnatelj Gimnazije Pula), a za dopredsjednicu Udruge za područje obrazovanja odraslih gospođa Sanda Gale (POU Andragog).

Za članove Izvršnog odbora Udruge izabrani su: Ines Mihalj (Zagrebačko učilište), Slavica Štefanac (POU Auto moto centar Nova Gradiška), Zdeslav Milas (Edward Bernays Visoka škola), Ivan Šutalo (POU Zagreb), Đuro Horvat (Effectus), Irena Žiger (Škola stranih jezika - Žiger), Alen Host (Ekonomski fakultet u Rijeci).

Na Skupštini je donesen Program rada HUP – Udruge poslodavaca u obrazovanju za 2021. godinu.

Glavne točke Programa rada odnose se na: aktivno uključivanje u izmjene zakonodavnog okvira, nastavak aktivnosti u smjeru jačeg povezivanja tržišta rada i obrazovanja, internacionalizaciju i privlačenje stranih studenata za studiranjem u Hrvatskoj, aktivno sudjelovanje u procesima definiranja dokumenata za višegodišnji financijski okvir te rad na modernizaciji Udruge

vrh stranice
vrh stranice