Skraćivanje radnog vremena - rezultati ankete

28.07.2020.

Na anketu o potpori za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena odazvalo se 60 poduzeća, od čega ih je do sada 26% predalo zahtjev za korištenje predmetne potpore, dok 73% nije predalo zahtjev; međutim 20% (ili 27% od onih koji nisu predali zahtjev) ipak planira predati zahtjev u nadolazećem razdoblju.

Među onima koji su do sada predali zahtjev za potporu najbrojniji su oni u prerađivačkoj industriji, nakon čega slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i trgovina. Od onih koji nisu predali zahtjev ali planiraju, najbrojniji su poslodavci koji pripadaju djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, dok su među onima koji nisu predali zahtjev za potporu te nisu naveli da planiraju predati, najbrojniji poslodavci u sektoru trgovine.

Od razloga koji su utjecali na to da se poduzeća ne prijave za mjeru navedeni su nejasnoća, nekonzistentnost i nedosljednost samih mjera koje donosi Vlada, nedostatna visina potpore, mogućnost vraćanja potpore ako se ispostavi da svi kriteriji nisu zadovoljeni, ali i primjena kriterija na razini cijele kompanije, a ne razini organizcaijskih jedinica te kriterij da za zaposlenike koji rade kod kuće (na daljinu) se ne može tražiti potpora. 

Kod onih poslodavaca koji su predali zahtjev kao najviše otežavajući, odnosno problematičan kriterij (uvjet) za provedbu mjere ističe se prezahtjevna administracija, prvenstveno tjedna dostava evidencije radnog vremena, ali i mjesečno potpisivanje evidencije od strane svih radnika, što posebice stvara probleme u velikim kompanijama. Povezano s time je svakako i nemogućnost planiranja svih detalja u vezi potpore (mjesec dana) unaprijed. Kod njih se kao otežavajući čimbenik ističe i nejasni kriteriji te nedovoljna potpora unutar samog HZZ-a u smislu poznavanja materije i pravovremenog odgovora. Tu je i općenito nejasna provedbena dokumentacija, ali i kriterij za dobivanje potpore prema NKD djelatnostima. Osim prethodno navedenog, poslodavci navode i nejasne i nelogične rokove dostave dokumentacije (npr. zahtjev za predajom PDV obrasca kao dokaz pada prihoda prilikom predaje zahtjeva i dokaza pretpostavki mjere, iako je zakonski rok za predaju PDV obrasca drugačiji), ali i neusklađenost HZZ-a i Porezne uprave oko pojedinih pitanja. 


Konsenzus među poslodavcima koji su ispunili anketu postignut je oko prijedloga da se tjedni raspored koji se dostavlja unaprijed u potpunosti izbaci iz kriterija te da se dostavlja samo evidencija na kraju mjeseca s obzirom da se ionako potpora odobrava retroaktivno, odnosno nakon što je poslodavac već isplatio plaću te dostavio potrebnu dokumentaciju (JOPPD obrazac + PDV obrazac) u Poreznu upravu. Osim toga, predloženo je i kako bi se mjesečno potpisivanje evidencije od strane svih radnika moglo urediti na način da se uvede neka aplikacija, odnosno da je dovoljno elektronski potvrditi pristanak na skraćeno radno vrijeme; međutim, kod poslodavaca gdje postoji sindikat ili radničko vijeće mogao bi bit dovoljan i sporazum s tim tijelima. 

Nalazi ove ankete, a posebno prijedlozi poslodavaca, bit će prezentirani i na sastanku s predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Svi Vaši daljnji prijedlozi i sugestije su svakako dobrodošli.

vrh stranice
vrh stranice