SKLOPLJEN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA

20.12.2019.

Uspješno su završeni još jedni granski kolektivni pregovori HUP Udruge ugostiteljstva i turizma i sindikata u sektoru turizma s dogovorenim povećanjem minimalnih plaća u ugostiteljstvu.

Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva (KUU) sklopljen je na određeno vrijeme od 2 godine i primjenjivat će se od 1.1.2020. do 31.12.2021.

Dogovorene su izmjene uređenja najnižih plaća u ugostiteljskoj djelatnosti te je u odnosu na važeći tekst KUU izmijenjen članak 30. sljedeći način:

  • Briše se najniža osnovica za obračun plaća iz KUU
  • 3 % je povećan iznos minimalnih plaća za tipična ugostiteljska zanimanja te će u 2020. iznositi 5.100 kn, a 5 % za pomoćne poslove te će iznositi 4.300 kn (1. grupi složenosti najniža plaća je definirana u iznosu minimalne plaće RH)
  • Broj razreda složenosti poslova za koje se utvrđuje minimalna bruto plaća u ugostiteljstvu povećan je s 3 na 4 razreda tako da su dodani Vrlo zahtjevni poslovi ili tzv. specijalistički poslovi za koje je dogovorena minimalna bruto plaća u iznosu od 6.100 kn
  • Posao sobarice prebačen je iz 1. u 2. razred složenosti poslova te je dodatno naglašeno kako je za utvrđivanje iznosa minimalne plaće važna razina složenosti posla koji radnik obavlja, a ne sam naziv radnog mjesta
  • Minimalne bruto plaće utvrđene člankom 30. KUU predstavljaju najmanji iznos osnovne plaće koju je poslodavac dužan isplatiti za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti neovisno o tome postoji li kod poslodavca Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, ili ne postoji.

S gore navedenim izmjenama pripremljen je tekst novog članka 30. u nastavku i tekst novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koji je upućen u daljnju proceduru evidencije, objave u Narodnim novinama i provedbu postupka proširene primjene pri Ministarstvu rada i mirovinskog osiguranja. Također je u završetku pregovora posebno istaknuto kako će se socijalni partneri dodatno založiti za kontrolu primjene proširenih granskih kolektivnih ugovora. Zajednički je cilj suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije poglavito na području obračuna i isplate plaća.

Postignuti dogovori i novi Kolektivni ugovor na tragu su dugogodišnjih odnosa socijalnih partnera s ciljem unaprjeđenja uvjeta rada i uređenja radnih odnosa u sektoru turizma i ugostiteljstva. kroz novi granski KUU.

Članak 30.

(1)   Poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti najmanje u iznosu koji je naveden u sljedećoj tablici:

 

GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA

TIPIČNI POSLOVI

Minimalna

BRUTO PLAĆA u kn

bez dodataka

 

I

 

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

 

npr:   čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage,  i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

4.062,51

 

II

 

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

 

npr: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti

 

 

4.300,00

III

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu  samostalnost u radu.

 

npr: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

5.100,00

 

IV

 

VRLO ZAHTJEVNI POSLOVI

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada.

 

npr: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti

 

6.100,00


(2) Kolektivnim ugovorom kod poslodavca
ili pravilnikom o radu utvrđuje se popis radnih mjesta, grupe radnih mjesta i njihova složenost prema potrebama organizacije rada, načinu poslovanja, kategoriji objekta i kvaliteti usluga koje pruža poslodavac.

 (3) Zbog specifičnosti organizacije i sistematizacije radnih mjesta, te naziva i opisa poslova kod poslodavca, tipični poslovi mogu biti raspoređeni u razrede koji se razlikuju od onih koji su navedeni u tablici u stavku 1. ovog članka, samo ako su u skladu s opisom poslova navedenim u grupi složenosti poslova.

(4) Minimalne bruto plaće utvrđene stavkom 1 ovog članka predstavljaju najmanji iznos osnovne plaće koju je poslodavac dužan isplatiti za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti neovisno o tome postoji li kod poslodavca Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, ili ne postoji.

vrh stranice
vrh stranice