Sjednica Izvršnog odbora 19. veljače 2013.

19.02.2013.

Na sjednici Izvršnog odbora Udruge drvne i papirne industrije održanoj 19.veljače 2013.g. doneseni su sljedeći zaključci:
1. Kolektivni ugovor i Zakon o minimalnoj plaći
Od 2008.g. na snazi je granski Kolektivni ugovor za drvnu i papirnu industriju. Aneksom Kolektivnog ugovora određena je obveza pristupanja pregovorima ukoliko donošenjem Zakona o minimalnoj plaći dođe do promjena prava i obveza koje su predmet KU. Zakon o minimalnoj plaći omogućuje da se kolektivnim ugovorom utvrdi niži iznos minimalne plaće, ali ona ne smije biti manja od 95% minimalne plaće.
Nakon što Zakon stupi na snagu, pokrenut će se potrebne radnje za izmjene Kolektivnog ugovora pregovorima.
1. Operativni program za prerađivačku industriju 2013.
Izvršni odbor je donio mišljenje kako su sredstva rezervirana u državnom proračunu u 2013.g. premala za prerađivačku industriju. Potporebi trebale biti dio šire vizije i industrijskih politika za industriju.

Izvršni odbor smatra kako je nužno kreirati strategiju i politike za drvne sektore koje bi trebale pratiti i ciljane sektorske potpore.
1. Prijedlog Zakona o preradi drva i proizvoda od drva
Nacrt prijedloga Zakona o preradi drva je neprihvatljiv za industriju i HUP- Udruga drvne i papirne industrije neće dati svoju suglasnost na prijedlog Zakona.
vrh stranice
vrh stranice