Seminar o suvremenim HR trendovima

05.11.2014.

HUP je u suradnji s udrugom U4HR dana 5.11.2014. godine u Kampusu u Rijeci organizirao seminar o suvremenim HR trendovima. Nazočne je pozdravio Nenad Seifert, direktor regionalnog ureda HUP-a u Rijeci, te je potom riječ dao Mariji Kalinić koja je predstavila udrugu U4HR te dala uvod u seminar.
Marija Kalinić i Jasna Rilović potom su dale prezentaciju o trenutnom stanju ljudskih potencijala, te su na temelju vlastitog iskustva pokušale usporediti praksu u Hrvatskoj i svijetu - koje su različitosti i sličnosti, odnosno koji su Hrvatski, a koji svjetski trendovi. Nakon pregleda stanja Marija Kalinić je održala predavanje o internom trenerstvu i mentorstvu, a cijelu priču je zaokružila Hrvojka Kutle sa MBTI radionicom. Osim mnogobrojnih stručnjaka iz područja HR-a, seminaru je prisustvovao i profesor Sušanj sa svojim studentima.
vrh stranice
vrh stranice