Savjetovanje za članice HUP-a o zajedničkoj trgovinskoj politici Europske unije

05.06.2013.

U Slavonskom Brodu, HUP- Regionalni ured Osijek i HGK Županijska komora Slavonski Brod u suradnji sa Državnim uredom za trgovinsku politiku RH organizirali su savjetovanje za poduzetnike na temu: Republika Hrvatska i zajednička trgovinska politika Europske unije. Cilj savjetovanja je upoznati poduzetnike s promjenama koje će nastupiti pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, ulogama i odgovornostima dionika trgovinske politike EU te nadležnosti i aktivnostima Državnog ureda za trgovinsku politiku. Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji omogućava poslodavcima poslovanje na jedinstvenom tržištu EU što sa sobom nosi ukidanje svih carinskih i necarinskih prepreka, ali i znatno povećanje konkurencije – na domaćem i stranom tržištu.
Odredbe iz sklopljenih ugovora o slobodnoj trgovini između Europske unije i pojedinih zemalja ili grupa zemalja, koji uključuju liberalizaciju trgovine robama i uslugama EU te protokole o podrijetlu robe, Hrvatska će preuzeti i početi primjenjivati od datuma pristupanja. Također, članstvo uključuje i preuzimanje zakonodavne regulative iz dijela trgovinskih mehanizama koje se odnose i na trgovinske zaštitne mehanizme i trgovinske prepreke. Ciljevi trgovinske politike Europske unije propisani su člancima 206. i 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te člancima o uspostavi carinske unije.
Domaće su poslodavce najviše zanimale promjene u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e. Zamjenica predstojnika Državnog ureda za trgovinsku politiku Tatjana Tomić je istaknula kako se još uvijek ne zna potpuni opseg promjena vanjskotrgovinske razmjene sa zemljama CEFTA-e jer su pregovori još u tijeku. „Sigurno će uvjeti biti promijenjeni, no s druge strane poduzetnicima se otvara puno novih tržišta s kojima EU ima ugovorne odnose“, poručila je Tomić.
vrh stranice
vrh stranice