Savjetovanje za članice HUP-a o statusnim promjenama trgovačkih društava

07.06.2013.

HUP- Regionalni ured Osijek i PUMA program organizirali su specijalistički seminar o statusnim promjenama trgovačkih društava, postupku upisa, pravnim učincima i odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora.
Statusne promjene kod trgovačkih društava imaju izuzetno bitan utjecaj ne samo na poslovanje poslovnih subjekata, već i na sve one subjekte koji s njima stupaju u poslovne odnose. Radi velikog značaja pravnih posljedica izvršenih statusnih promjena, posebno je reguliran postupak provođenja i upisa u sudski registar kao i odgovornost članova uprave i članova nadzornog odbora za štetu koju pretrpe članovi društva i vjerovnici društva.
O pravnim učincima statusnih promjena pripajanjem, spajanjem, preoblikovanjem i podjelom trgovačkih društava govorio je mr. sc. Boris Vuković, predsjednik odjela sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku koji je iznio kako je riječ je o promjenama nakon kojih subjekt upisa više ne ostaje isti, na način da prestaje postojati ili pak nastavlja postojati u određenom drugom pravnom subjektu. Pritom je istaknuo da je u posljednje vrijeme najčešći slučaj da se društva preoblikuju iz dioničkih društava u društva s ograničenom odgovornošću i tako napuštaju kompliciraniji pravni oblik i idu prema jednostavnijem, za razliku od prije petnaestak godina, kada je bio obrnut trend. To se, dodao je, radi i zbog stvaranja uvjeta za bolje poslovanje na tržištu takvih subjekata. Upozorio je i na moguću odgovornost koja se pritom otvara za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava, poglavito u slučajevima kada društva ne mogu namiriti stvorene obveze prema svojim vjerovnicima.
vrh stranice
vrh stranice